ZBOHOM

ZBOHOM

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum a miesto konania/Date and place of event: 20.5.2017 o 18:00h., DK Zrkadlový háj - Bratislava
Cena/Price: 
12 Eur do konca marca, potom 15 Eur
10 Eur - deti, seniori, ZŤP do konca marca, potom 12 Eur
V deň podujatia sa cena zvyšuje na 18,-eur.

Popis/Description: 
Z-B-O † H-O-M - najnovšie folklórne tanečné divadlo FS Vranovčan.
Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy.

Z-B-O † H-O-M. Silné to slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav, ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných situáciách ale bezradnosť, rozlúčka. Členovia FS Vranovčan predstupujú pred vás s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme. K ľudskému životu. Zhliadnite mrazivé i úsmevné príbehy ľudí, odkrývajúc hlboký ľudský cit, žiaľ a bôľ, ktoré do slovenských dedín prinášala nezmyselná vojna.

Námet, scenár, réžia: Peter Kocák
Odborná spolupráca: Štefan Kocák, Juraj Horváth
Režijná spolupráca a dialógy: Jozef Jenčo
Hudba: Ľubomír Gális, Michal Noga, Radoslav Gajdoš, Milan Rendoš
Vokálna príprava: Martina Ťasková Kanošová
Choreografia: Peter Kocák, Vladimír Michalko, Peter Vajda, Stanislav Marišler 

Galéria

picture ZBOHOM
picture ZBOHOM

Na mape

Top