ZBOHOM

ZBOHOM

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Z-B-O † H-O-M
Najnovšie folklórne tanečné divadlo FS Vranovčan.
Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy.


Po veľmi úspešnom predstavení "Čierno-Biely Svet", prichádza FS Vranovčan s novým umeleckým dielom aj do SNINY. 18. marca 2018 o 17.00 h uvedie v  Dome kultúry Poprad svoj najnovší počin - folklórne tanečné divadlo ZBO†HOM. Dovoľte nám čo najsrdečnejšie pozvať Vás i Vašich známych, kolegov, priateľov na netradičné spracovanie folklóru - na folklórny muzikál, ktoré zhliadlo v 27-mich vypredaných reprízach po celom Slovensku i v kanadskom Toronte vyše 30.000 divákov.


Z-B-O † H-O-M. Silné to slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav, ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných situáciách ale bezradnosť, rozlúčka. Členovia FS Vranovčan predstupujú pred vás s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme. K ľudskému životu. Zhliadnite mrazivé i úsmevné príbehy ľudí, odkrývajúc hlboký ľudský cit, žiaľ a bôľ, ktoré do slovenských dedín prinášala nezmyselná vojna.


Námet, scenár, réžia: Peter Kocák
Odborná spolupráca: Štefan Kocák, Juraj Horváth
Režijná spolupráca a dialógy: Jozef Jenčo
Hudba: Ľubomír Gális, Michal Noga, Radoslav Gajdoš, Milan Rendoš
Vokálna príprava: Martina Ťasková Kanošová
Choreografia: Peter Kocák, Vladimír Michalko, Peter Vajda, Stanislav Marišler

Galéria

picture ZBOHOM
picture ZBOHOM
picture ZBOHOM

Na mape

Top