Slovenská filharmónia, cyklus S

Slovenská filharmónia, cyklus S

Dátum : 25. marca 2018
Miesto: Katedrála sv. Martina, Bratislava

Vstupenky

Popis

Dátum: Nedeľa 25.3.2018 15.00 h 
Miesto: Katedrála Sv. Martina, Bratislava
Cena vstupenky: 8 € - voľné sedenie

Haydn

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent
Katedrálny zbor sv. Martina
Ján Miškovič zbormajster

Joseph Haydn Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Na mape

Top