Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Dátum : 25. februára - 18. marca 2018
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Popis

Dátum: Nedeľa 25.2.2018 o 16:00

Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 €

Stravinskij, Schumann

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Jana Nagy-Juhász klavír

Igor Stravinskij Apollon musagète
Robert Schumann Klavírne kvinteto Es dur, op. 44

Igor Stravinskij bol mužom mnohých tvárí. Ako mladík šokoval svet drsnou jarmočnou baletnou story o Petruškovi a šamanskými scénami Svätenia jari, aby o 15 rokov neskôr publikum prahnúce po balete nežne pohladkal antickým príbehom Apolóna – boha hudby, mecenáša Múz. Hudba pre 34 sláčikových nástrojov je v porovnaní s inými Stravinského dielami poetická, akoby utkaná z hodvábu. Ideál antickej krásy uctieval aj Robert Schumann. V mladosti ho čakala kariéra klavírneho virtuóza; prehnané technické cvičenie však spôsobilo defekt jedného z prstov pravej ruky, takže jeho sny sa rozplynuli. Napriek tomu sa s klavírom nerozlúčil. Ušľachtilé Klavírne kvinteto Es dur je jedným z absolútnych vrcholov Schumannovej tvorby.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Nedeľa 18.3.2018 o 16:00
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 €

Bach, Spohr, Offenbach

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Jozef Eliáš klarinet
Juraj Madari viola
Martin Petrík viola
Peter Zwiebel viola

Johann Sebastian Bach Koncert pre tri violy a orchester, BWV 1064
Louis Spohr Fantázia a variácie na Danziho tému pre klarinet a sláčikový orchester, op. 81
Jacques Offenbach Serenáda C dur

Skladba, ukrytá za katalógovým číslom BWV 1064, respektíve 1064R je známa ako Koncert pre troje huslí, sláčiky a continuo D dur, alebo ako Koncert pre tri čembalá, sláčiky a continuo. Verzia pre tri violy je ďalšou mutáciou pôsobivého diela Johanna Sebastiana Bacha. Nemecký huslista, skladateľ a dirigent Louis Spohr je okrem množstva salónnych komorných
diel autorom desiatich opier, rovnakého počtu symfónií, osemnástich husľových koncertov, štyroch klarinetových koncertov a šarmantnej Fantázie s variáciami pre klarinet a sláčikové nástroje. Jacques Offenbach je jedným z kráľov klasickej operety. Okrem obrovského množstva scénických diel skomponoval aj opusy, určené skôr pre rozptýlenie a zábavu
publika. Serenáda C dur vyhovuje týmto kritériám, hoci pre členov orchestra je technicky náročná.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Na mape

Top