Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Dátum : 14. mája 2017
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava
Cena : 8,00 €

Vstupenky

Popis

Dátum: Nedeľa 14.05.2017 o 16:00
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 €

Geminiani, Telemann, Cimarosa, Suk

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
, umelecký vedúci/ husle
Ján Samec, flauta
Igor Fábera, hoboj

Francesco Geminiani    Concerto grosso A dur, op. 2, č. 6
Georg Philipp Telemann    Ouvertúra a mol pre flautu a sláčikový orchester, TWV 55:a2
Domenico Cimarosa    Koncert pre hoboj a sláčikový orchester
Josef Suk    Serenáda Es dur, op. 6
   
V troch súboroch kompozícií vo forme concerto grosso op. 2, 3 a 6 exponuje Francesco Geminiani violu ako súčasť skupiny sólistov (concertino), čím vytvoril základ pre formáciu sláčikového kvarteta. Telemannova „kozmopolitná" ouvertúra pre flautu a sláčikový orchester zahŕňa dva francúzske menuety, dva anglické passepiedy, poľskú polonézu a taliansku áriu. Diela Domenica Cimarosu, ktorý sa preslávil ako skladateľ predovšetkým komických opier, vynikajú brilanciou, energiou rytmických a melodických motívov a živými accompagnatami. Sukova Serenáda Es dur vznikla na popud skladateľovho učiteľa Antonína Dvořáka, ktorý ho nasmeroval na kompozíciu odľahčenej, radostnej hudby. Dielo je aj výrazom rodiaceho sa Sukovho citového vzťahu ku Dvořákovej dcére Otýlii a nesie sa vo vrúcnej a lyrickej atmosfére.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Na mape

; Top