Katedrálny organový festival Bratislava - zmena programu koncertu 11. augusta

8.8.2016 09:45

Katedrálny organový festival Bratislava - zmena programu koncertu 11. augusta

Zo zdravotných dôvodov sa festivalu nezúčastní poľský organista Witold Zalewski. Namiesto neho zahrá koncert 11. 8. o 19.00 rakúsky organista KLAUS KUCHLING (http://www.klauskuchling.at/).

The Cathedral Organ Festival Bratislava
the change of the program - August 11th

The polish organist Witold Zalewski called off his concert on August 11th in St Martin Cathedral in Bratislava for health reasons. The cathedral organist from Klagenfurt KLAUS KUCHLING (http://www.klauskuchling.at/) will play instead of him.

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie

Top