BARTÓK DUETÁ, SONÁTA & ZBORY

Dátum: 16.02.2017
Miesto konania: Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Čas: 19.00 hod.
Cena: 10,-€ / na mieste 12,-€

Program:
Béla BARTÓK (1881 – 1945)
Bartók Circle (výber zo 44 duet pre dvojo huslí)
Sonáta č. 1 pre husle a klavír Sz 75 / Violin Sonata No. 1 Sz 75

prestávka
Slovenské ľudové piesne pre mužský zbor Sz 69 / Slovak Folksongs for Male Choir Sz 69
Dedinské scény Sz 78 / Village Scenes Sz 78
Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír Sz 70 / Four Slovak Folksongs for Mixed Choir and Piano Sz 70
Milan PAĽA, Marián SVETLÍK – husle / violin
Martin RUMAN – viola / viola
Jozef LUPTÁK, Andrej GÁL – violončelo / cello
Helga Varga Bach – spev / soprano
Ivan Šiller – klavír / piano

Popis:
Svetoznáme izraelské sláčikové kvarteto Jerusalem Quartet uvedie vo februári v Bratislave na festivale Konvergencie unikátny komplet šiestich kvartet Bélu Bartóka (1881–1945). Maďarského skladateľa, jedného z najoriginálnejších a najvýznamnejších tvorcov hudby 20. storočia, spájajú so Slovenskom viaceré väzby. V dnešnej Bratislave študoval na gymnáziu, získal tu priateľov, medzi ktorých patril skladateľ a dirigent Cirkevného-hudobného spolku Alexander Albrecht, v rokoch 1906–1918 na Slovensku zozbieral, zapísal a roztriedil tisícky nápevov ľudových piesní. Mnohé z nich použil vo svojich dielach.

Šesť sláčikových kvartet (1908 – 1939) je považovaných za vrcholné diela komornej hudby 20. storočia.

Zľavy a vstupenky pre deti, študentov, dôchodcov, zťp: 8,-€/na mieste 10,-€

Vstupenky na BARTÓK DUETÁ, SONÁTA & ZBORY

Top