ZRUŠENÉ/CANCELED - Děti Ráje - 26.11.2016 a 6.5.2017 19:00 - informácie

9.2.2017 15:11

Vážení naši klienti,

Je nám skutočne úprimne ľúto situácie, ktorá vznikla pri refundácii finančných prostriedkov z podujatia Děti Ráje, ktoré sa malo pôvodne konať dňa 26.11.2016 o 19:00 hod. v STEEL ARÉNA, KOŠICE a následne bolo presunuté na deň 6.5.2017 o 19:00 hod. do Hala Cassosport, Košice.

Radi by sme vám vysvetlili, že spoločnosť Ticketportal SK na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom podujatia zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa. Zakúpením vstupenky vstupuje klient / zákazník  do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. 

Počas predaja vstupeniek sme boli zo strany organizátora zrušeného predstavenia - spoločnosti Mania Promotion s.r.o opakovane požiadaní o prevedenie prijatého vstupného. Nakoľko predmetné finančné prostriedky neboli a nie sú majetkom našej spoločnosti, ale našou spoločnosťou boli prijaté práve v mene a na účet spoločnosti Mania Promotion s.r.o ako organizátora, prevod prostriedkov sme uskutočnili. Zároveň sme so spoločnosťou Mania Promotion s.r.o podpísali dodatky k Zmluve o spolupráci pri predaji vstupeniek, v zmysle ktorých sa spoločnosť Mania Promotion s.r.o zaviazala pre prípad zrušenia podujatia oznámiť nám miesto a spôsob vrátenia vstupného majiteľom vstupeniek.

Spoločnosť Mania Promotion, s.r.o. nás dodatkom poverila aby sme v tomto prípade , t.j. v prípade neuskutočnenia podujatia Děti Ráje, v mene organizátora vyplatili klientom, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom siete Ticketportal, hodnotu vstupného, a to až do výšky prijatých prostriedkov po odpočítaní výšky vyplatenej zálohy a odpočítaní všetkých nákladov a odmien spojených s predajom a propagáciou podujatia.

Sme teda oprávnení na vrátenie vstupného do úplného vyčerpania finančných prostriedkov, ktorými ešte disponujeme. V súčasnosti  disponujeme určitou časťou finančných prostriedkov a s organizátorom riešime vracanie vstupného aj prostredníctvom našej siete. Kedže objem financií, ktorými disponujeme na tento účel, je obmedzený, klientom budeme vracať výšku vstupného postupne – a to podľa poradia, v akom evidujeme ich požiadavku na vrátenie financií.

Každopádne vás však chceme ubezpečiť, že vaše spotrebiteľské právo na vrátenie financií za nákup vstupeniek určite trvá, pričom si ho môžete uplatniť priamo aj u organizátora podujatia - MANIA PROMOTION, konkrétne na adrese pavel@maniapromotion.eu

Dúfame, že aj v tejto nepríjemnej situácii nám zostanete verní a tešíme sa na vás všetkých pri budúcich podujatiach.

Ďakujeme za pochopenie,
S úctou,

Tím Ticketportal

Top