Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti AS Trenčín, a.s.

Odoslaním objednávky zákazník v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje svoj súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, dátum narodenia, prevádzkovateľovi - obchodnej spoločnosti AS TRENČÍN, a.s. so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, IČO: 36 329 509, na účel marketingu, spočívajúci predovšetkým v zasielaní newsletterov, ponukových e-mailov, SMS správ a informácií o marketingových akciách.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník na obdobie 10 rokov.

Zákazník prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne. Zákazník si je vedomý toho, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolaťna e-mailovej adrese prevádzkovateľa AS TRENČÍN, a.s. newsletter@astrencin.sk.

Správnosť a úplnosť Vašich osobných údajov si môžete skontrolovať a prípadne doplniť v sekcii Môj účet v záložke nastavenia

Top