parovanie SRMext na SRM TP


Parovanie:
sektor': sektor TP: rad': rad TP: miesto': miesto TP:

Vstupne data
Sektory': Rady': Miesta': Barcody': Sektory TP: Rady TP: Miesta TP: ID miesta TP:
sektory'~rady'~miesta'~barcody': sektor tp~rad tp~miesto tp~id miesto tp:

  

Vystup:
ID miesto TP: Barcody':
Top