ZRUŠENÉ - JEVGENIJ PLJUŠČENKO - PÁN ĽADU - 22., 23., 24. 2. 2018 o 19:00 hod. - doplňujúce informácie

19.2.2018 16:53

Vážení klienti,

Vzhľadom na už zrušené podujatie JEVGENIJ PLJUŠČENKO - PÁN ĽADU,  Vás touto cestou  informujeme o spôsobe vrátenia financií v rámci kompenzácie vstupného.

Napriek tomu, že zakúpením vstupenky cez našu spoločnosť vstupujete do obchodného vzťahu s organizátorom podujatia ( viď zadná strana  fyzicky vytlačenej vstupenky a v prípade nákupu cez internet  Obchodné podmienky, s ktorými pri nákupe súhlasíte – čl. 4. ZMLUVNÝ VZŤAH a  čl. 6. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB ) a spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. ako sprostredkovateľ predaja vstupeniek nenesie zodpovednosť za konanie tretej strany – v tomto prípade organizátora, vyvíjame maximálne úsilie, aby sme uspokojili Vaše spotrebiteľské právo ohľadom vrátenia financií za nákup predmetných vstupeniek.

Naša spoločnosť momentálne nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami z tohto podujatia, nakoľko časť týchto prostriedkov bola pravidelne prevádzaná na účet organizátora,  na základe jeho žiadostí a platnej obchodnej zmluvy.

Radi by sme Vás však informovali, že refundácia finančných prostriedkov začne postupne od 3. apríla 2018 v závislosti od dostupnosti poskytnutých finančných prostriedkov zo strany organizátora.

Klienti s lístkami zakúpenými formou elektronickej vstupenky HOMEticket a aj lístkami zakúpenými na predajných miestach môžu svoju žiadosť zaslať na adresu reklamacie@ticketportal.sk. V prípade elektronických lístkov prosíme o zaslanie PDF súboru, v prípade lístkov zakúpených osobne na predajných miestach prosíme o zaslanie ich scanu a čísla Vášho účtu.
( poz. Vstupenky odovzdáte až na vyžiadanie nášho reklamačného oddelenia po spracovaní Vašej mailovej žiadosti. )

Prosíme Vás, aby ste žiadosti nezasielali duplicitne alebo opakovane z rôznych mailových adries nakoľko takýto postup môže výrazne spomaliť spracovanie Vašich žiadostí.

Ospravedlňujeme za vzniknutú nepríjemnosť, ktorú sme žiadnym spôsobom nemohli a nevedeli ovplyvniť. Neustále hľadáme riešenia, na vybavenie všetkých žiadostí.
Ďakujeme za Vaše pochopenie.

S úctou,

Váš Ticketportal SK, s.r.o.

Top