ČO SÚ TO „COOKIES“?

ČO SÚ TO „COOKIES“?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vami navštívené webové stránky uložia do vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Pri budúcich návštevách týchto webových stránok vám tieto súbory potom umožnia využiť rovnaké predvolené nastavenia, ako pri minulej návšteve.

Dočasné súbory cookies sú vymazané ihneď po zatvorení okna webového prehliadača. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi vašim počítačom či iným zariadením a navštívenou webovou stránkou v priebehu jednej vašej návštevy.

Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v použitom zariadení aj po zatvorení okna webového prehliadača. Tieto cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril. Využívajú sa napríklad na identifikáciu pri prihlasovaní (môžete zostať trvale prihlásený), identifikáciu prednastaveného jazyka, ktorý si návštevník nastavil pri predchádzajúcej návšteve, zobrazenie cien v príslušnej mene zvolenej pri predchádzajúcej návšteve, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formulárov.

Vaše meno alebo e-mailovú adresu môžu súbory cookies obsahovať iba vtedy, ak ste tieto informácie príslušnej webovej stránke predtým poskytli! (napríklad v rámci registrácie)

 

Funkčné cookies:

Funkčné cookies sú na našej webstránke nevyhnutné. Bez ich aktívnosti by sme vám nevedeli poskytnúť základnú funkčnosť našej stránky. K čomu všetkému ich potrebujeme?

 

-        Prihlásenie užívateľa a jeho overenie

-        Vkladanie do košíka a zapamätanie si jeho obsahu pri ďalších nákupných krokoch či prechádzaní stránky

-        Poradie – čakanie na nákup vstupeniek pri veľkom množstve záujemcov o vstupenku

-        Ukladanie informácií, ktoré užívateľ vypĺňa pri registrácii či platbe pre urýchlenie jeho budúceho nákupu

-        Užívateľské nastavenie stránky, ako napríklad jazyk

-        Ochrana a prevencia pred zneužitím našej stránky (napr. automatický robot)

 

Analytické cookies:

Analytické cookies využívame pre zefektívnenie a analýzu našej webstránky. Ich využívaním sa snažíme pochopiť nákupné správanie, čo využívame aj pri budúcich úpravách nášho webu. Využívame analytické systémy ako Google Analytics a Exponea, vďaka ktorým sledujeme aktivity našich užívateľov v rozsahu, v akom nám to umožňuje ich rozhranie. To všetko bez toho, aby sme ich mohli jednoznačne identifikovať (analytické cookies neidentifikujú konkrétneho užívateľa, identifikujú len zariadenie, prostredníctvom ktorého navštevujete našu webstránku, a to pomocou náhodne generovaného kódu). Údaje zhromažďované vďaka analytickým cookies sú anonymné.

 

Analytické cookies využívame napríklad na:

-        monitorovanie počtu užívateľov na našom webe za určité časové obdobie

-        monitorovanie publika z geografického, demografického hľadiska, rozlišovanie technológie či mobilného zariadenia

-        dĺžka návštevy užívateľa, identifikácia nových a vracajúcich sa užívateľov (prostredníctvom kódu použitých zariadení)

-        sledovanie toku správania užívateľa na našej webovej stránke

-        úspešnosť dokončenia nákupu, tiež v spojitosti so zdrojom či vstupnou stránkou

-        úspešnosť marketingových kampaní

 

Reklamné cookies:

Reklamné cookies využívame pre čo najrelevantnejšie zobrazenie reklám pre konkrétneho užívateľa, či už cez personalizované weblayere alebo remarketingovú reklamu tretích strán, ako napríklad Facebook či Google Adwords. Údaje, ktoré zbierame cez reklamné cookies, sú anonymné a v žiadnom prípade ich nie je možné priradiť ku konkrétnemu užívateľovi (opäť sa jedná len o identifikáciu zariadenia použitého pri navštevovaní webstránky).

 

Sociálne cookies:

Na našej stránke môžete prostredníctvom sociálnych cookies prezdieľať event, o ktorý máte záujem alebo ste si ho zakúpili, a to na svojom účte danej sociálnej siete (v našom prípade Facebook a Google+).

 

Ako ovplyvniť používanie cookies:

 

Väčšina prehliadačov je prednastavená tak, aby súbory cookies prijímala automaticky. Ak si neželáte, aby boli o vás zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači prijímanie cookies zakázať. Ak nechcete, aby nejaká konkrétna webová stránka uložila na vašom zariadení cookies, odporúčame ju navštíviť v tzv. „inkognito móde“ vášho prehliadača (Incognito, InPrivate, Private Window...). Prehliadač v tomto móde síce podporuje cookies, ale hneď ako ho zatvoríte, tak sa všetky vytvorené cookies zmažú.

Aj cookies vytvorené v minulosti môžete kontrolovať alebo zmazať podľa vlastného uváženia.

Vo svojom prehliadači môžete zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod s inštrukciami na odmietnutie ukladania súborov cookies nájdete v nápovede o nastaveniach vášho internetového prehliadača.Ako sme však spomínali, niektoré cookies sú pre správny chod našej stránky a pre hladký priebeh nákupu vstupeniek nevyhnutné. Ich vypnutím teda môže dôjsť ku komplikáciám, pre ktoré nebudete schopní prezerať niektoré časti nášho webu. V niektorých prípadoch môže dôjsť k úplnému znemožneniu online nákupu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť mailom na zodpovednaosoba@ticketportal.sk alebo poštou na adrese Ticketportal SK, s.r.o., Zodpovedná osoba, Karadžičova 14, 821 08  Bratislava.

 

Top