Klubu HockeySlovakia

Zaškrtnutím políčka “Chcem sa stať členom Klubu HockeySlovakia” vyjadrujete súhlas so zaradením do fanúšikovského vernostného programu slovenského hokeja. V rámci ktorého pre Vás pripravujeme špeciálne akcie, vernostný systém, výhody aj odmeňovanie. Vstupom do Klubu HockeySlovakia Vám nevznikajú žiadne záväzky.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú predmetom automatizovaného rozhodovania a  vo vernostnom programe a nebudú prenášané do tretích krajín. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Som si vedomí, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti SZĽH prostredníctvom privacy@szlh.sk.

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je privacy@szlh.sk.

Top