Spôsoby doručenia

Osobný odber na predajnom mieste

Vstupenky si môžete vyzdvihnúť osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, a to na základe variabilného symbolu a overovacieho kódu, bez akéhokoľvek poplatku (klasická vstupenka) na vlastných Predajných miestach spoločnosti Ticketportal Sk, s.r.o., alebo s voliteľným poplatkom na autorizovaných Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest, vrátane informácie o spoplatnení, je uverejnený na www.ticketportal.sk/SellingPlaces.

Slovenská pošta / poštou do zahraničia

Vstupenky si môžete dať zaslať poštou (aj do zahraničia), pričom poplatok za doručenie bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky (klasická vstupenka). Cena poplatku za doručenie je uvedená aktuálne pri Platbe kartou.

Kuriér

Vstupenky si môžete dať zaslať kuriérom spoločnosti ReMax v rámci Slovenska a taktiež do všetkých susediacich krajín (Česko, Rakúsko, Poľsko,Maďarsko) s výnimkou Ukrajiny. Poplatok za doručenie bude účtovaný v plnej výške Majiteľovi vstupenky.

MOBILticket

Nová metóda distribúcie Vstupeniek prostredníctvom textových a obrazových správ (SMS/MMS) doručených priamo na mobilný telefón Majiteľa vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške. Doručená správa obsahuje jedinečný čiarový kód, ktorá jej Majiteľovi umožní vstup na Podujatie, a text opisujúci Podujatie.

HOMEticket

Nová metóda distribúcie Vstupeniek, a to vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne (iná forma tlače nebude akceptovaná) na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške (viac na www.hometicket.sk).

BOOMticket

Elektronická vstupenka vyobrazená prostredníctvom BOOMticket aplikácie nainštalovanej v mobilnom telefóne Majiteľa vstupenky, plne nahrádzajúca klasickú papierovú vstupenku vytlačenú na formulároch Prevádzkovateľa (hologramový formulár Ticketportal).

Goticket

Elektronická bezkontaktová čipová karta, ktorá jej Majiteľovi umožní vstup na Podujatie na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

Top