Uplatňovanie ZĽAVY pre VOLKSWAGEN

22.3.2019 16:47

Zamestnanci Volkswagenu majú na vybrané podujatia zľavu. Tú je možné uplatniť pri predaji vstupeniek na dané podujatie, po uvedení zamestnaneckého čísla, ktorým sa zákazník preukáže / ktoré nadiktuje pri kúpe vstupeniek.
Top