Dôležitá informácia: Vstupenky na koncert Alexandrovcov, ktorý sa uskutočnil v Žiline platia aj na ďalší koncert!

V mene organizátora by sme chceli informovať o dôležitej zmene týkajúcej sa koncertu Alexandrovcov v meste Žilina, ktoré sa uskutočnilo 28.5. 2019.

Opakované použite vstupenky na ďalší koncert

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa organizátor turné Alexandrovci rozhodol umožniť divákom, ktorí si zakúpili vstupenku na koncert do Žiliny, že môžu túto vstupenku opakovane použiť na niektoré z nasledujúcich podujatí, ktoré sa budú konať v Martine, Východnej, Banskej Bystrici a Nitre.

Výmena vstupenky

Pri vstupe na niektorý z uvedených koncertov je potrebné priniesť so sebou vstupenku z už realizovaného koncertu v Žiline, a táto bude vymenená za vstupenku v danom mieste koncertu. Z dôvodu výmeny vstupenky prosíme divákov, aby prišli v dostatočnom časovom predstihu pred začatím koncertu.

Výmenu vstupenky je možné využiť iba na jeden u uvedených koncertov.

Veríme, že si toto ďalšie podujatie užijete.

Top