Viac o poukážkach

Informácie o poukážkach


Darčeková poukážka Ticketportal

Darčeková poukážka je vydaná spoločnosťou Ticketportal SK, s.r.o. v nominálnych hodnotách 5,-, 10,-,  15,-, 20,- alebo 30,- Eur je možné uplatniť:
    1. Osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta
    2. Prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

Darčeková poukážka Ticketportal je vytlačená na ceninovom tlačive s hologramom spoločnosti, alebo ako HOMEticket.

Darčekovú poukážku Ticketportal je možné zakúpiť:
    1. Osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s.r.o. označených logom Poukážka v časti Predajné miesta
    2. Prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

Darčeková poukážka Ticketportal je platná jeden kalendárny rok, ktorý je na nej uvedený (t.j. od 01.01. do 31.12. v danom roku).

Platná Darčeková poukážka Ticketportal musí obsahovať:
- názov Darčeková Poukážka Ticketportal, nominálnu hodnotu, kód Poukážky, platnosť Poukážky, pokyny uplatnenia.
- v ľavej časti dátum a čas predaja Poukážky, označenie predajcu Poukážky, hologram, číselný rad hárku, číslo predaja.
- v pravej časti úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Poukážke

Benefitová poukážka

Benefitová Poukážka je vydaná spoločnosťou Benefit Management s.r.o., Lublanská 40, 120 00 Praha 2, Česká republika v rôznych nominálnych hodnotách od 0,01 Eur. Poukážku je možné uplatniť osobne na vybraných predajných miestach siete Ticketportal SK, s. r. o., označených logom Poukážka Benefit v časti Predajné miesta, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.
Platná Benefitová Poukážka musí obsahovať:
- vydavateľa Poukážky, poskytovateľa Benefitu, príjemcu Benefitu,
- dátum vydania Poukážky, číslo Poukážky, logo spoločnosti Benefit plus
- hodnotu Poukážky, rezervačné číslo (nie je potrebné pri objednávke Ticketportal poukážky), názov Podujatia, miesto na podpis zástupcu poskytovateľa, miesto na podpis zamestnanca a miesto na dátum vyzdvihnutia.
Top