Poskytnutie daru projektu #kulturaonline

Chcem poskytnúť dar v mnou určenej výške PartyPeople.sk s.r.o., Tomášikova 5724/7, 82101 Bratislava, IČO: 51015561 za účelom podpory projektu #kulturaonline. Poukázaním prostriedkov prostredníctvom platobného systému prevodným príkazom SLSP na bankový účet spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 850 698, ktorá pri prijímaní môjho daru koná v mene a na účet obdarovaného, navrhujem obdarovanému uzatvorenie darovacej zmluvy, pričom prijatím návrhu na uzatvorenie darovacej zmluvy je prijatie daru v momente jeho pripísania na tento bankový účet.

Pre poskytnutie daru stačí naskenovať QR kód :
QK_kod_dar

Top