Poskytnutie daru projektu ONE DAY JAZZ FESTIVAL A-LIVE ONLINE 2020

Chcem poskytnúť dar v mnou určenej výške (Music Gallery Group, s. r. o., Gorkého 3, 81101 Bratislava, 51330296) za účelom podpory projektu ONE DAY JAZZ FESTIVAL A-LIVE ONLINE 2020. Poukázaním prostriedkov prostredníctvom platobného systému prevodného príkazu SLSP (IBAN: SK1209000000005169717413) na bankový účet spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 850 698, ktorá pri prijímaní môjho daru koná v mene a na účet obdarovaného, navrhujem obdarovanému uzatvorenie darovacej zmluvy, pričom prijatím návrhu na uzatvorenie darovacej zmluvy je prijatie daru v momente jeho pripísania na tento bankový účet.

Pre poskytnutie daru stačí naskenovať QR kód :

Top