SPOLU ZA KULTÚRU

Bratislava, 8. október 2020  – Zástupcovia slovenskej kultúrnej obce a kreatívneho priemyslu sa spojili a na 14. októbra 2020 pripravujú podujatie SPOLU ZA KULTÚRU. Pokojná manifestácia sa začne na bratislavskom Námestí SNP pričom nasledovať budú ďalšie akcie po celom Slovensku. Podujatie bude pokojné, dôstojné a väčšiu časť aj úplne tiché – ako symbol umlčania kultúry. Počas celej akcie budú veľmi dôsledne dodržané všetky potrebné opatrenia, súvisiace s pandémiou COVID-19,  vrátane kontroly správneho nasadenia rúšok.

 

Ambíciou organizátorov je upriamiť pozornosť na neúnosnú situáciu v kultúre v čase koronakrízy, ktorá je pre jej jednotlivé segmenty likvidačná a hrozí reálne riziko, že sa kultúre v budúcnosti už nepodarí spamätať. Zanikajú kultúrne priestory a hudobné kluby, občianske združenia, spoločnosti, dochádza k rozpadu vybudovanej regionálnej infraštruktúry.

 

Manifestácia má byť zároveň podporou pre množstvo profesií, ktoré v kultúre pôsobia a sú priamo naviazané na jej fungovanie. Za organizátorov Tibor Zelenay z Asociácie hudobných klubov Slovenska: „Záleží nám na každom jednom osvetľovačovi, zvukárovi, technikovi, kulisárovi, korektorovi, produkčnom, vizážistovi, šepkárovi, promotérovi či helperovi, ktorý sa po zákaze organizovania kultúrnych podujatí dostal do existenčných problémov“. Za každým jedným je príbeh a niektorí z nich ho vyrozprávajú prostredníctvom videonahrávky na LED obrazovke počas manifestácie. Príbehy, ktoré sú naliehavé, ľudské, autentické a hlavne poskytujú reály obraz naliehavosti situácie.  „Veríme, že Vláda Slovenskej republiky pristúpi k riešeniu existenčnej krízy celého Kultúrneho a  kreatívneho priemyslu  a zabráni tak fatálnym dopadom na životy  ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle a aj na životy ich rodín“, dodáva Tibor Zelenay.   Za dôležité považuje, aby manifestácia bola pochopená ako apolitická akcia za záchranu kultúry a nie ako boj proti niekomu. 

 

Program podujatia organizátori v týchto dňoch dopĺňajú a definitívny bude k dispozícii v priebehu niekoľkých dní. Súčasťou programu budú hudobní umelci, promotéri, producenti, divadelníci, výtvarníci  a zástupcovia ďalších kultúrnych zväzov a inštitúcií.

 

Viac informácii je k dispozícii na FB akcie.

 

 

Top