ZRUŠENÉ - PIL C 2086 TOUR - doplňujúce informácie k správe https://www.ticketportal.sk/Article/16063

4.11.2020 15:47

Do 3.11.2020 bola spoločnosť Ticketportal SK poverená Organizátorom predstavenia PIL C 2086 TOUR prijímať žiadosti o vrátenie a vyplácať finančnú náhradu za zakúpené vstupenky na nezrealizované predstavenie PIL C 2086 TOUR v mestách Jantár Club, Prievidza, Nová Pekáreň, Nitra, City Club, Trnava, Urban Spot, Banská Bystrica, Ateliér Babylon, Bratislava, Rock Fabric, Poprad.

Od dnešného dňa t.j. 4.11.2020 prestáva spoločnosť Ticketportal SK prijímať žiadosti o vrátenie a vyplácať finančnú náhradu za uvedené podujatie a Organizátor ktorým je spoločnosť WAVE Pruduction s.r.o. prostredníctvom nás oznamuje majiteľom zakúpených vstupeniek, že v prípade ďalších žiadosti o vrátenie vstupeniek od 4.11.2020 z podujatia PIL C TOUR bude riešiť vo svojej réžií na mailovej adrese
info@royalpromotions.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Top