ZRUŠENÉ - SONS OF APOLLO (USA) - “MMXX World Tour “ - 24.5.2021 a 27.5.2021

21.6.2021 09:38

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie SONS OF APOLLO (USA) - “MMXX World Tour “, ktoré sa malo konať dňa:

 24.5.2021 o 20:00 hod. v Collosseum Club, Košice, je ZRUŠENÉ!

27.5.2021 o 20:00 hod. v Majestic Music Club, Bratislava, je ZRUŠENÉ!

SONS OF APOLLO (USA) - “MMXX World Tour “ - 24.5.2021 a 27.5.2021 - aktualizované informácie

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04  Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečuje v mene a na účet spoločnosti Double Head Music s. r. o., so sídlom Stračia 639/67, 949 01 Nitra, IČO: 52949966, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50638/N (ďalej ako "Double Head Music s. r. o."), ktorá je organizátorom podujatia SONS OF APOLLO (USA) - “MMXX World Tour “ (ďalej ako "Podujatie"), do 29.9 2022, do polnoci 24:00 hod., prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.

Spoločnosť Ticketportal SK týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že s účinnosťou od 30.9.2022, od polnoci 00:00 hod., nebude pre spoločnosť Double Head Music s. r. o.  zabezpečovať prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentum prijala v mene a na účet spoločnosti
Double Head Music s. r. o. žiadosti o ich vrátenie). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od uvedeného momentu zabezpečovať priamo spoločnosť Double Head Music s. r. o. ako organizátor Podujatia. Spoločnosť Double Head Music s. r. o. je možné kontaktovať vo veci žiadosti o vrátenie vstupného a vyplatenie vráteného vstupného na e-mailovej adrese raymond@doubleheadpro.com

Top