Možnosť vrátenia permanentky HC Slovan pre nezaočkovaných.

18.8.2021 14:22

V prípade, že sa okres Bratislava v priebehu hokejovej sezóny 2021/22 dostane do niektorého z horších stupňov nového COVID Automatu - stupeň ostražitosti (žltá), I. stupeň ohrozenia (červená), II. stupeň ohrozenia (bordová) - hokejové zápasy sa budú organizovať v režime KZ (kompletne zaočkovaní). V tomto režime bude podmienkou vstupu na zápas doklad o plnom zaočkovaní majiteľa vstupenky alebo permanentky.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.

Podľa predikcií odborníkov je zhoršenie súčasného zeleného stupňa COVID Automatu v priebehu najbližších mesiacov veľmi pravdepodobné. Zmena, resp. prepínanie režimov organizácie zápasov v závislosti od stupňa COVID Automatu je za daných okolností jediným riešením, ako zabezpečiť, aby všetky zápasy v storočnicovej hokejovej sezóne mohlo vidieť čo najviac našich fanúšikov, a to aj za predpokladu, že sa Bratislava v priebehu sezóny v dôsledku očakávanej tretej vlny pandémie koronavírusu dostane do horších stupňov COVID Automatu a kapacita návštevnosti športových zápasov bude opätovne výrazne obmedzená.

V prípade režimu KZ (kompletne zaočkovaní) môžeme totiž naďalej rátať s plnou kapacitou arény vo všetkých stupňoch, s výnimkou najhoršieho čierneho III.stupňa ohrozenia. V iných režimoch by sme museli návštevnosť výrazne obmedziť (max. 25 percent kapacity arény). Zároveň sa snažíme znížiť zdravotné riziko z návštevy našich zápasov na minimum, ako aj vyhnúť sa ďalším obmedzeniam, ako je uzatvorenie bufetov s občerstvením, neustále presádzanie sa alebo riešenie kompenzácií a vracania peňazí.

Vzhľadom na tieto nové pravidlá vyplývajúce z aktuálneho COVID Automatu a Vyhlášky č. 241, HC SLOVAN Bratislava odporúča kúpu permanentky na túto sezónu iba kompletne zaočkovaným fanúšikom. Samozrejme, ak ste si už permanentku na novú sezónu zakúpili, z akýchkoľvek osobných či zdravotných dôvodov neuvažujete o zaočkovaní, vrátime Vám peniaze v cene zakúpenej permanentky.

Klienti môžu vrátiť permanentky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.


Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou, alebo na zrušenom predajnom mieste je nutné zaslať poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom a pri splnení nasledujúcich podmienok:

Spoločné podmienky pre žiadosti o refundáciu: O najrýchlejšie vrátenie vstupeniek je možné požiadať prostredníctvom formulára v registrovanom účte klienta na stránke www.ticketportal.sk, v ktorom je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky bez registrácie, odporúčame, aby si na stránke www.ticketportal.sk dokončil registráciu, nakoľko pri zakúpení vstupeniek mu bola registrácia vytvorená a je potrebné konto aktivovať mailom, ktorý klient pri nákupe zadával. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Osobitné podmienky pre žiadosti o refundáciu podľa spôsobu úhrady vstupného:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou): Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní vo formulári ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.
► pri platbe Benefit Plus kartou: Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Benefitovou poukážkou (prípadný doplatok kartou): V prípade, že klient doplácal rozdiel ceny, k žiadosti je potrebné vyplniť vo formulári ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie`` aj číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal, respektíve iným typom poukážky, ktorú je možné využiť na zakúpenie vstupeniek v sieti Ticketportal (prípadný doplatok kartou): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní vo formulári ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.

Financie Vám budú refundované v zákonnej lehote od zaslania žiadosti o refundáciu prostredníctvom Vášho konta..

 

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top