ZMENENÉ - Opera aeterna IV koncertné uvedenie opery Dafne - 1. a 3.9.2021 o 19:00 a 19:30 hod.

30.8.2021 08:58

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Opera aeterna IV koncertné uvedenie opery Dafne, ktoré sa malo konať dňa 1. a 3.9.2021 o 19:00 a 19:30 hod. v Záhrada Domu Albrechtovcov,Kapitulská 1,Bratislava, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 1. a 3.9.2021 o 19:30 hod. v novom mieste konania: Koncertná sien DVORANY VŠMU, Zochova 1.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Vstupenky sa NEMôŽU vracať, klienti NEMAJÚ nárok na vrátenie peňazí !

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top