André Rieu - Oznámenie o konaní podujatia v režime - kompletne zaočkovaní

15.10.2021 09:00


dovoľte, aby sme Vám s radosťou oznámili, že koncert André Rieu sa dňa 18.11.2021 (štvrtok) na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutoční.
Z dôvodu bezpečnosti a nariadení spojenými s hromadnými podujatiami, sa však toto podujatie uskutoční a umožní návštevníkom výlučne v režime kompletne zaočkovaní.
Za kompletne zaočkovanú osobu sa považuje:

- osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
- osoba najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
- osoba najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 1. dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
- osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia digitálny COVID preukaz EÚ, príp. potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, pričom je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. Do týchto dokladov je organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.
Vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálneho platného nariadenia UVZ.

Žiadame návštevníkov o zachovávanie odstupov minimálne 2 m, pričom uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je návštevník povinný ostať v domácej izolácii a podujatia sa nezúčastniť.

V prípade, ak nepatríte do skupiny kompletne zaočkovaní, prosíme Vás o zaslanie žiadosti o refundáciu Vašich vstupeniek najneskôr do 31.10.2021 (nedeľa) na e-mailovú adresu: reklamacie@ticketportal.sk. Klienti, ktorí si vstupenky kúpili na predajnom mieste, ich musia zaslať poštou najneskôr do 31.10.2021 na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava. K žiadosti o vrátenie je potrebné zaslať aj emailovú adresu a číslo účtu, kam bude vrátená suma. Suma za zakúpené vstupenky Vám bude následne automaticky refundovaná, nakoľko Vám vstup na toto podujatie nebude umožnený.

Ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť pri vybavovaní refundácií a tešíme sa Vás na podujatí!
Vivien Team
Top