KONTRAFAKT REAL NEWZ 2020 - - aktualizované informácie

19.10.2021 10:14

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečuje v mene a na účet spoločnosti CONNY, s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 52 667 618, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140660/B (ďalej ako "CONNY"), ktorá je organizátorom podujatia KONTRAFAKT REAL NEWS 2020 (ďalej ako "Podujatie"), do 11. októbra 2021, do polnoci 24:00 hod., prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.

Spoločnosť Ticketportal SK týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že s účinnosťou od 12, októbra 2021, od polnoci 00:00 hod., nebude pre spoločnosť CONNY zabezpečovať prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentum prijala v mene a na účet spoločnosti CONNY žiadosti o ich vrátenie). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od uvedeného momentu zabezpečovať priamo spoločnosť CONNY ako organizátor Podujatia. Spoločnosť Ticketportal SK bude aj naďalej zabezpečovať predaj vstupeniek na Podujatie. Spoločnosť CONNY je možné kontaktovať vo veci žiadosti o vrátenie vstupného a vyplatenie vráteného vstupného na telefónnom čísle +421 944 149 025 alebo na e-mailovej adrese zakaznik@evency.sk

Odkaz organizátora:
Dobrý deň,
v prvom rade sa Vám chceme poďakovať za Vašu priazeň zakúpením lístkov na krst albumu KF REAL NEWZ a taktiež za trpezlivosť spojenú s čakaním na toto podujatie.

Je pre nás dôležité, aby sme Vám vyšli v ústrety. Radi by sme vám ponúkli ako alternatívu vrátenia sumy zakúpeného lístka, možnosť získania vstupenky vo vyššej kvalite na krst nového pripravovaného albumu. K tejto vstupenke bude pridaný aj Meet&Greet  s členmi skupiny Kontrafakt.

Krst albumu REAL NEWZ bude spojený s pripravovaným albumom KF JAKO ROLLS.

Podujatie sa uskutoční: 5.12.2021 (nedeľa), Incheba Expo Aréna Bratislava

*tento termín sa môže zmeniť na základe pandemických opatrení vyhlásených vládou SR

V prípade, že sa Vám táto možnosť páči, môžete nás kontaktovať prostredníctvom mailu: zakaznik@evency.sk  alebo na telefónnom čísle: +421 944 149 025.

Pošlite nám vaše meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, počet zakúpených lístkov, typ zakúpených lístkov. Najlepšie, ak pošlete originál e-mail s vygenerovaným lístkom/lístkami na podujatie.

Top