Svetové operné hviezdy GAME OF TENORS - zmena režimu podujatia

10.11.2021 15:05

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme správu od organizátora podujatia Svetové operné hviezdy GAME OF TENORS :

KONCERT BUDE, AJ KEBY SEKERY PADALI!

Naprieknepriaznivému vývoju pandémie, vďaka tomu, že koncert sa uskutoční v režime KZ – kompletne zaočkovaní, môžeme aj v týchto časoch koncert uskutočniť a využiť plnú kapacitu koncertnej siene.

Podľa kultúrneho semafora, ktorý ministerstvo kultúry vypracovalo na základe covid automatu, aj pri zhoršení situácie až po čiernu fázu môže usporiadateľ využiť celú sálu, pokiaľ koncert sprístupní len kompletne zaočkovaným osobám.

Veríme, že naše rozhodnutie pre režim KZ prijímate s porozumením. Akýkoľvek iný režim by nás obmedzoval v naplnení sály, čím by sa takýto nákladný projekt, akým koncert dvoch svetových tenoristov je, stal nerealizovateľným.

Aktuálne opatrenia nás nútia robiť kontroly zaočkovania pri vstupe, čo je náročné na čas, preto Vás prosíme, aby ste prišli s patričným predstihom a umožnili tak pokojný priebeh aj tohto procesu.

Ak ste si vstupenky kúpili pred pandémiou a nedali ste sa zaočkovať, Vaše rozhodnutie rešpektujeme, no nebudeme Vám môcť umožniť vstup do Slovenskej filharmónie. V takomto prípade môžete vstupné vrátiť podľa pravidiel Ticketportalu do 29.11. 2021 12:00 h.

Zároveň Vás láskavo žiadame, aby ste počas celého koncertu mali prekryté horné dýchacie cesty – ústa aj nos! – respirátormi FFP2, ako to vyžadujú aktuálne opatrenia.

Samozrejme, priebežne budeme sledovať vývoj opatrení, ktoré budeme vždy rešpektovať a prosím Vás, aby ste na prípadné zmeny boli pripravení.

Keby nebodaj prišlo k najhoršiemu a vláda prijala opatrenia znemožňujúce koncert, so spevákmi nájdeme nový termín a Vaše vstupenky zostanú v platnosti, či už boli zakúpené na 19.4.2020, 16.10.2020 alebo na 4.12.2021.

A pozor! Koncert sa začína o 18.00 h!

Lebo KONCERT BUDE, AJ KEBY SEKERY PADALI!


Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 29.11.2021 !

POZOR: Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na predajnom mieste Avion Shopping Park v Bratislave, Bory Mall v Bratislave, Aupark Bratislava alebo v OC MAX Prešov alebo na inom zrušenom predajnom mieste, ich môžu vrátiť výhradne na centrálu spoločnosti, a to  najneskôr do 29.12.2021 poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 29.12.2021 zaslať poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 29.11.2021 nasledujúcim spôsobom:
- pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť najneskôr do 29.11.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
- pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť najneskôr do 29.11.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Zároveň prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.
- pri platbe Benefitovou poukážkou (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade úhrady doplatku je potrebné uviesť aj číslo účtu klienta. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť najneskôr do 29.11.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
- pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF, a číslo účtu klienta, kam bude vrátená suma za Darčekovú poukážku Ticketportal. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť najneskôr do 29.11.2021 na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

Top