ZRUŠENÉ - Swingová jar - 25.4.2021 o 19:00 hod.

16.11.2021 10:58

Swingová jar, ktoré sa malo konať dňa 25.4.2021 (ďalej ako "Podujatie"), do 14. novembra 2021, do polnoci 24:00 hod., prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.

Spoločnosť Ticketportal SK týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že s účinnosťou od 15. novembra 2021, od polnoci 00:00 hod., nebude pre spoločnosť Kultúrne zariadenia Petržalky zabezpečovať prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentum prijala v mene a na účet spoločnosti Kultúrne zariadenia Petržalky žiadosti o ich vrátenie). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od uvedeného momentu zabezpečovať priamo spoločnosť Kultúrne zariadenia Petržalky ako organizátor Podujatia. Spoločnosť Kultúrne zariadenia Petržalky je možné kontaktovať vo veci žiadosti o vrátenie vstupného a vyplatenie vráteného vstupného na telefónnom čísle 02/68299225 alebo na e-mailovej adrese alena.trautenbergerova@kzp.sk, alexandra.radakovicova@kzp.sk.
Top