ZMENENÉ - Smejko a Tanculienka - Tancuj, tancuj! - 4.2., 5.2., 6.2., 11.2. a 15.2.2022 o hod.

26.1.2022 08:23

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Smejko a Tanculienka - Tancuj, tancuj!, ktoré sa malo konať dňa:

4.2.2022 o 17:00 hod. v Hisotrická radnica Košice,, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 22.4.2022 o 17:00 hod. v pôvodnom mieste konania..

5.2.2022 o 10:00 hod. v Kino Scala Prešov,, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 23.4.2022 o 10:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

6.2.2022 o 10:00 hod. v DK Poprad,, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 24.4.2022 o 10:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

6.2.2022 o 16:00 hod. v MsKS Kežmarok, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 24.4.2022 o 16:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

11.2.2022 o 17:00 hod. v DK Pezinok,, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 5.5.2022 o 17:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

15.2.2022 o 17:00 hod. v DK Dúbravka Bratislava,, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 7.4.2022 o 17:00 hod. v pôvodnom mieste konania.


Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 2.2.2022!

Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na zrušenom predajnom mieste, ich môžu vrátiť výhradne poštou, a to najneskôr do 2.2.2022 na adresu: Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 2.2.2022 zaslať poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 2.2.2022 nasledujúcim spôsobom a pri splnení nasledujúcich podmienok:

Spoločné podmienky pre žiadosti o refundáciu: O najrýchlejšie vrátenie vstupeniek je možné požiadať prostredníctvom formulára v registrovanom účte klienta na stránke www.ticketportal.sk, v ktorom je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky bez registrácie, odporúčame, aby si na stránke www.ticketportal.sk dokončil registráciu, nakoľko pri zakúpení vstupeniek mu bola registrácia vytvorená a je potrebné konto aktivovať mailom, ktorý klient pri nákupe zadával. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Osobitné podmienky pre žiadosti o refundáciu podľa spôsobu úhrady vstupného:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou): Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní vo formulári ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.
► pri platbe Benefit Plus kartou: Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Benefitovou poukážkou (prípadný doplatok kartou): V prípade, že klient doplácal rozdiel ceny, k žiadosti je potrebné vyplniť vo formulári ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie`` aj číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal, respektíve iným typom poukážky, ktorú je možné využiť na zakúpenie vstupeniek v sieti Ticketportal (prípadný doplatok kartou): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní vo formulári ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.

Financie Vám budú refundované v zákonnej lehote od zaslania žiadosti o refundáciu prostredníctvom Vášho konta.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top