Nové informácie k podujatiu Luka Šulić - 3.2.2021 20:00

2.3.2022 14:46

"Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet spoločnosti Vanity Club, s.r.o., so sídlom Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika, IČO: 05768012, zapísanú v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, č. C 97921 (ďalej ako "Usporiadateľ"), ktorá je usporiadateľom podujatia Luka Šulić, ktoré sa malo pôvodne konať  3.2.2021 (ďalej ako "Podujatie"), predaj vstupeniek na Podujatie, prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.

 
Spoločnosť Ticketportal SK týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že vyčerpala finančné prostriedky, ktorými disponovala od Usporiadateľa a s účinnosťou od 2.3, od polnoci 00:00 hod., už nezabezpečuje za Usporiadateľa prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala v mene a na účet Usporiadateľa žiadosti o ich vrátenie). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ ako organizátor Podujatia. Usporiadateľa je možné kontaktovať vo veci žiadosti o vrátenie vstupného a vyplatenie vráteného vstupného na telefónnom čísle 00420774859999 alebo na e-mailovej adrese pavel@maniapromotion.eu / pavel@vanityclub.cz
V prípade, že by sa situácia zmenila a Usporiadateľ nás opäť poverí vrátením a dopošle ďalšie finančné prostriedky potrebné na vrátenie vstupného budeme majiteľ žiadostí kontaktovať.

Top