ZMENENÉ - Ruský cirkus na ľade - 05.02.2023, 07.02.2023, 08.02.2023, 14.02.2023, 15.02.2023, 17.02.2023, 01.03.2023, 04.03.2023,

4.5.2022 11:52

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Ruský cirkus na ľade, ktoré sa malo konať dňa:

05.02.2023 o 17:00 hod. v Zimný štadión Trnava, je  ZMENENÉ!  Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

07.02.2023 o 17:00 hod. v Zimný štadión Prievidza, je  ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

08.02.2023 o 17:00 hod.v Zimný štadión mesta Poprad  je  ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

14.02.2023 o 17:00 hod.v Zimný štadión Trenčín, je ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

15.02.2023 o 17:00 hod.v Zimný štadión Banská Bystrica, je  ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

17.02.2023 o 17:00 hod.vZimný štadión Žilina, je  ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

01.03.2023 o 17:00 hod.v Zimný štadión Michalovce, je  ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

04.03.2023 o 17:00 hod.v Zimný štadión V.Dzurilu Bratislava, je ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie CIRKUS VARIUS NA ĽADE v pôvodnom termíne v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Oznámenie organizátora:

Kvôli prebiehajúcim vojenským udalostiam na Ukrajine bohužiaľ nemáme možnosť zorganizovať turné Ruského cirkusu na ľade. Podarilo sa nám však nájsť dôstojnú náhradu a dohodnúť turné s veľkolepým Circus Varius, ktorý len zriedka vystupuje v európskych krajinách. Miesta a termíny všetkých predstavení zostávajú nezmenené. Všetky vstupenky zakúpené na predstavenie «Ruský cirkus na ľade» platia na toto predstavenie, diváci nemusia nikam chodiť, aby ich nahradili.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás! S úctou, SHOW SLOVAKIA

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 16.5.2022!

Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na zrušenom predajnom mieste, ich môžu vrátiť výhradne poštou, a to najneskôr do 16.5.2022 na adresu: Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 16.5.2022 zaslať poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 16.5.2022 nasledujúcim spôsobom a pri splnení nasledujúcich podmienok:

Spoločné podmienky pre žiadosti o refundáciu: O najrýchlejšie vrátenie vstupeniek je možné požiadať prostredníctvom registrovaného konta na stránke www.ticketportal.sk, v ktorom je potrebné v sekcii ``Môj účet`` - ``Moje objednávky`` vybrať vstupenky na refundáciu a vyplniť všetky požadované údaje.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky bez registrácie, odporúčame, aby si na stránke www.ticketportal.sk dokončil registráciu, nakoľko pri zakúpení vstupeniek mu bola registrácia vytvorená a je potrebné konto aktivovať mailom, ktorý klient pri nákupe zadával. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť najneskôr do 16.5.2022 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Osobitné podmienky pre žiadosti o refundáciu podľa spôsobu úhrady vstupného:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou): Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní v sekcii ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.
► pri platbe Benefit Plus, Edenred alebo Callio kartou (cez platobnú bránu): Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus/Edenred/Callio klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal, respektíve iným typom poukážky, ktorú je možné využiť na zakúpenie vstupeniek v sieti Ticketportal (prípadný doplatok kartou): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní v sekcii ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.

Financie Vám budú refundované v zákonnej lehote od zaslania žiadosti o refundáciu prostredníctvom Vášho konta.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top