Nové informácie k podujatiu BEN CRISTOVAO - 2.4.2022 20:00

4.4.2022 10:43

Nové informácie k podujatiu BEN CRISTOVAO - 2.4.2022 20:00

"Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet spoločnosti ATELIERY s.r.o., so sídlom Námestie SNP 14, 811 01 Bratislava, IČO: 46 721 363, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, č.82439/B (ďalej ako "Usporiadateľ"), ktorá je usporiadateľom podujatia BEN CRISTOVAO, ktoré sa malo pôvodne konať  2.4.2022 v Ateliér Babylon, Bratislava (ďalej ako "Podujatie"), predaj vstupeniek na Podujatie, prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že vyčerpala finančné prostriedky, ktorými disponovala od Usporiadateľa a s účinnosťou od 4.4.2022, od polnoci 00:00 hod., už nezabezpečuje za Usporiadateľa prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala v mene a na účet Usporiadateľa žiadosti o ich vrátenie). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ ATELIERY s.r.o., so sídlom Námestie SNP 14, 811 01 Bratislava, IČO: 46 721 363, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, č.82439/B ako organizátor Podujatia

V prípade, že by sa situácia zmenila a Usporiadateľ nás opäť poverí vrátením a dopošle ďalšie finančné prostriedky potrebné na vrátenie vstupného budeme majiteľ žiadostí kontaktovať.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top