ZRUŠENÉ - Carl Palmer ´s ELP Legacy - 31.05.2022 o 20:00 hod.

9.12.2022 09:27

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Carl Palmer ´s ELP Legacy, ktoré sa malo konať dňa 31.05.2022 o 20:00 hod. v Collosseum Club, Košice, je ZRUŠENÉ!

Carl Palmer ´s ELP Legacy - 31.05..2022 - aktualizované informácie

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04  Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečuje v mene a na účet spoločnosti Double Head Music s. r. o., so sídlom Stračia 639/67, 949 01 Nitra, IČO: 52949966, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50638/N (ďalej ako "Double Head Music s. r. o."), ktorá je organizátorom podujatia  Carl Palmer ´s ELP Legacy“ (ďalej ako "Podujatie"), do 25.10 2022, do polnoci 24:00 hod., prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.

Spoločnosť Ticketportal SK týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že s účinnosťou od 26.10.2022, od polnoci 00:00 hod., nebude pre spoločnosť Double Head Music s. r. o.  zabezpečovať prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentum prijala v mene a na účet spoločnosti Double Head Music s. r. o. žiadosti o ich vrátenie). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od uvedeného momentu zabezpečovať priamo spoločnosť Double Head Music s. r. o. ako organizátor Podujatia. Spoločnosť Double Head Music s. r. o. je možné kontaktovať vo veci žiadosti o vrátenie vstupného a vyplatenie vráteného vstupného na e-mailovej adrese raymond@doubleheadpro.com

Za pochopenie ďakujeme.

Top