Nové informácie k podujatiu ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE - 26.10.2022 - 30.5.2023

21.2.2023 13:17

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa AGENTÚRA PV, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina, IČO: 51740133, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 70340/L (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE (ďalej ako "Podujatie" alebo "Podujatia"), ktoré sa malo pôvodne konať v nasledujúcich termínoch a na nasledujúcich miestach:

26.10.2022 19:00    Dom kultúry Skalica
27.10.2022 19:00    PKO Nitra
28.10.2022 19:00    Dom kultúry, Bytča
29.10.2022 19:00    Dom kultúry Pezinok
30.10.2022 19:00    Event Hall, Malacky
12.11.2022 19:00    Dom kultúry ŽSR, Zvolen
13.11.2022 19:00    DK Ružinov - Veľká sála
14.11.2022 19:00    MsKS Nové Mesto nad Váhom
15.04.2023 19:00    Dom kultúry, Dubnica nad Váhom
16.04.2023 19:00    Spoločenský dom, Topoľčany
17.04.2023 19:00    Kultúrny dom S. Dudíka, Myjava
18.04.2023 19:00    Divadlo B. S. Timravy, Lučenec
19.04.2023 19:00    Kino Hviezda - Trnava
27.05.2023 19:00    Kino Úsmev, Hlohovec
28.05.2023 19:00    MsKŠ, Zlaté Moravce
29.05.2023 19:00    Kultúrny dom, Štrba
30.05.2023 19:00    Kino Tatran, Poprad

Spoločnosť Ticketportal SK ďalej pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovala prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatia, že vyčerpala finančné prostriedky patriace Usporiadateľovi a s účinnosťou od 21.02.2023, od polnoci 00:00 hod. už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

Adresa: AGENTÚRA PV, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina (Patrik Voštenák, konateľ) 
Tel. číslo: +421 910 724975
E-mail: agentura.pinguino@gmail.com

V prípade zmeny situácie a doplnenia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Majiteľov vstupeniek, ktorí nám do vyššie uvedeného termínu zaslali žiadosti o vrátenie vstupeniek a vstupné im zo strany Usporiadateľa ešte nebolo vrátené, budeme kontaktovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme. 

Top