Šošonfest - 17.6.2023 - Nové informácie k podujatiu

14.3.2023 15:10

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa SKsmart s.r.o., so sídlom Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 771 271, v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel  Sro, vložka č. 32303/R (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia ŠOŠONFEST, ktoré sa malo konať 17.06.2023 na Štadióne MŠK Žilina (ďalej ako "Podujatie"). Spoločnosť Ticketportal SK ďalej pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovala prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.

 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že vyčerpala finančné prostriedky patriace Usporiadateľovi, a zároveň ukončuje zmluvný vzťah s Usporiadateľom, na základe ktorého pre Usporiadateľa zabezpečovala predaj vstupeniek na Podujatie a komunikáciu s jeho zákazníkmi. Spoločnosť Ticketportal SK z uvedených dôvodov s účinnosťou od 15.3.2023, od polnoci 00:00 hod.už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

 

Adresa: SKsmart s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel. číslo: +421 905 296 899

E-mail: lpegas@lpegas.eu


V prípade zmeny situácie a doplnenia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Žiadosti majiteľov vstupeniek, ktoré boli doručené do vyššie uvedeného termínu, a neboli spoločnosťou Ticketportal SK vybavené, budú postúpené priamo Usporiadateľovi. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

 

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top