ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PREDSTAVENÍ LUCIE – ŠKWOR – MICHAL PENK

1. ORGANIZÁTOR
POLYER, s.r.o.
Moravská 13, 020 01 Púchov
Mail: info@topfest-ma.sk
Mobil: +421 917 856 310

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA
25.3.2023
Steel Arena, Nerudova 12, 040 01 Košice

3. OTVORENIE brán Steel Arény je po 16:300 hod. resp. podľa rozhodnutia managementu
umelcov.

4. VSTUPENKY si je možné zakúpiť aj na štadióne pred predstavením v čase od 14:00 – 19:00.

5. ZAČIATOK ŠOU JE PLÁNOVANÝ po 17,30 hod. Predstavenie trvá cca 5 hod. vrátane troch
20min. prestávok.

6. VSTUPOM do haly je hlavný vchod Steel Arény.

7. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania podujatia sklenené nádoby, sklenené fľaše,
alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený
oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety
ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Malé
kompaktné, neprofesionálne fotoaparáty sú povolené.

8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Priestory haly sú počas trvania podujatia prísne strážené súkromnou bezpečnostnou službou,
ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si
vyhradzuje právo nevpustiť na halu prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je
podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich
agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov podujatia. Návštevníci
predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a
príslušníkov Policajného zboru SR.
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika.
Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov,
šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

9. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI
V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky na
predaj CD a iných reklamných predmetov.
Šatňa na hale nie je k dispozícii.

10. DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE
Odporúčame na podujatie prísť mestskou hromadnou dopravou.

11. PRVÁ POMOC
Pri koncerte bude mať svoje stanovisko prvá pomoc.

12. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne
fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní
fotografi a tv štáby.

13. POZOR:
Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok,
považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme
návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach.
Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie,
alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Top