ZRUŠENÉ/CANCELED - Hollywood Vampires - 20.7.2023 16:00 - aktuálne informácie č.2

9.10.2023 14:00

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa Sten Hard a. s., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51319772, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 6726/B a Expres food, spol. s r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53326229 , zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 150627/B (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia Hollywood Vampires (ďalej ako "Podujatie" alebo "Podujatia"), ktoré sa malo pôvodne konať 20. júla 2023 o 16:00 hod. v Amfiteáter Banská Bystrica.

Spoločnosť Ticketportal SK mala pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovať prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatia, že nemá od Usporiadateľa k dispozícii finančné prostriedky na zabezpčovanie vracania vstupného v jeho mene a z tohto dôvodu s účinnosťou od 9.10.2023 od 0:00 hod. už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupeniek, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

E-mail: sten45451@gmail.com

V prípade zmeny situácie a poskytnutia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Majiteľov vstupeniek, ktorí nám do vyššie uvedeného termínu zaslali žiadosti o vrátenie vstupeniek a vstupné im zo strany Usporiadateľa ešte nebolo vrátené, budeme kontaktovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

Top