ZRUŠENÉ - The Whitney Houston Hologram Tour! - 21.3.2020 o 20:00 hod. - aktualizované informácie

16.10.2023 13:47

Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa ARTEOLOGY, s.r.o., so sídlom Kadnárova 35, 831 51 Bratislava , IČO: 054 03 481, zapísaného v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 116657/B (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia The Whitney Houston Hologram Tour! (ďalej ako "Podujatie" alebo "Podujatia"), ktoré sa malo pôvodne konať 21. marca 2020 o 20:00 hod. v Expo Aréna, hala C, Bratislava

Spoločnosť Ticketportal SK ďalej pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovala prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatia, že vyčerpala finančné prostriedky patriace Usporiadateľovi a s účinnosťou od 16.10.2023 od 00:01 hod. už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupných, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

Adresa: Kadnárova 35, 831 51 Bratislava
Tel. číslo: 0915 533 099
E-mail: info@whhologram.sk / www.whhologram.sk

V prípade zmeny situácie a doplnenia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Majiteľov vstupeniek, ktorí nám do vyššie uvedeného termínu zaslali žiadosti o vrátenie vstupeniek a vstupné im zo strany Usporiadateľa ešte nebolo vrátené, budeme kontaktovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top