ZRUŠENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 20.10.2022 o 20:00 hod. - aktualizované informácie

23.10.2023 10:40


Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa ALMasaudi s.r.o., so sídlom Harlacherova 3321/10, 106 00 Praha 10 - Záběhlice , IČO: 054 03 481, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 36231/R (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia Thomas Anders & Modern Talking Band(ďalej ako "Podujatie" alebo "Podujatia"), ktoré sa malo pôvodne konať 20.10.2022 o 20:00 hod. v NTC aréna Bratislava

Spoločnosť Ticketportal SK ďalej pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovala prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že vyčerpala finančné prostriedky patriace Usporiadateľovi a s účinnosťou od 23.10.2023 od 00:01 hod. už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupného, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. To znamená, klienti, ktorí nám zaslali svoju žiadosť do vyššie uvedeného dátumu, avšak ich žiadosť nebola spracovaná z dôvodu minutia finančných prostriedkov, ktorými spoločnosť Ticketportal SK s.r.o. disponovala, musia požiadať o refundáciu organizátora podujatia, na nižšie uvedený kontakt. 

Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

Adresa: Harlacherova 3321/10, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
E-mail: royaleventscz@gmail.com  alebo  Bassem51@hotmail.com
Tel. číslo: +420 603 711 771

V prípade zmeny situácie a doplnenia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top