Bratislavské Jazzové Dni 2023 - Informácie

25.10.2023 13:25

Organizátori festivalu Bratislavské Jazzové Dni 2023 umožňujú návštevníkom vrátiť vstupné k nepoužitým jedno-dňovým vstupenkám, na prvý a druhý festivalový večer (piatok 20.10. a sobota 21.10.2023). 
 
Možnost vrátenia vstupného majú iba návštevníci, ktorí sa tak rozhodli pred vstupom na festival a ich vstupenka na ten večer nebola oscanovaná. V prípade záujmu o refundáciu prosím napíšte email na reklamacie@ticketportal.sk, s pôvodnou vstupenkou vo formáte PDF. Do emailu je potrebné zahrnúť bankové číslo účtu, na ktorý chcete vrátiť vstupné v tvare IBAN. 
V prípade, že ste si kúpili fyzickú vstupenku na pobočke sieti Ticketportal, je potrebné priložiť scan tejto vstupenky.
 
Posledný termín na požiadanie o refundáciu, je piatok 3.11.2023.
 
The organizers of the Bratislava Jazz Days 2023 festival are offering a refund for unused one-day festival tickets for the first and second festival evening (Friday the 20th and Saturday the 21st of October 2023).
 
Only visitors who have decided to do so before entering the festival and their ticket has not been scanned have the option of refunding the ticket fee for that evening. 
If you wish to refund your ticket, please write an email to reklamacie@ticketportal.sk including your bank account number in the form of IBAN, where you want to receive the refunded amount. You must also include the original e-ticket in the form of PDF. If you have purchased a physical ticket at one of Ticketportals offices, please include a scan of the purchased ticket.
 
You can request the refund until Friday, November 3rd 2023.
Top