ZMENENÉ - Invalid Production - 30.04.2024 o 20:00 hod.

14.3.2024 09:12

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Invalid Production, ktoré sa malo konať dňa 30.04.2024 o 20:00 hod. v Plnofúz, Bratislava, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v pôvodnom termíne: 30.04.2024 v novom čase o 19:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.

Top