Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno

Dátum/Date: 27. 4. 2012, 18.00 – 22.00 h
Miesto konania/Place of event: Vínny bar Dve deci, Prešovská 38/A – dom Boria, Bratislava

Lektor: Beáta Vlnková, Certified Sommelier

Populárna lekcia Školy vína, ktorá Vás uvedie príjemným a praktickým spôsobom uvedie do sveta vína. Nepredpokladáme, že máte rozsiahle vedomosti o víne, len že sa o víno zaujímate.

Odborný program:
Ako degustovať víno
Ako posudzovať senzorické vlastnosti vína
Nácvik senzorických schopností zábavnou formou
Praktická degustácia 10 vzoriek vína
Najdôležitejšie odborné výrazy používané pri popise senzorických vlastností vína

Cena zahŕňa odborný program 4 hodiny, učebné materiály,  10 vzoriek vína,   občerstvenie.

Dĺžka predstavenia/Runnig time of performance: 18.00 - 22.00 h
Aktuálne informácie/News!

Vstupenky na lekciu Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno už v predaji!

Top