Detail info
Close

23 Musica Bratislavensis - Hudba v časoch korunovácií v Prešporku

23 Musica Bratislavensis - Hudba v časoch korunovácií v Prešporku

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

23 Musica Bratislavensis

 

17. december 2023

Albrechtov dom, Kapitulská 1 o 18:00

Bratislava III

Hudba v časoch korunovácií v Prešporku

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

 

Obsadenie:

Peter Zajíček a Michal Klas, husle

Ján Gréner, viola

Michaela Čibová, violončelo

Peter Guľas, spinet

 

program

Johann Joseph Fux:

Ouverture III F dur

Partita F dur

Triová sonáta A dur       

*

Antonio Caldara:

Triová sonáta A dur                      

*

Johann Adolf Hasse:

Sinfonia op.5, č.6 g mol

*

Baltassare Galuppi:

Concerto a quattro g mol                                         

 

 

Podujatie finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia SPP a Bratislava Staré Mesto.

Vstupenky na www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom na mieste vystúpenia – pokiaľ nebude vypredané.

 

Hudba v časoch korunovácií v Prešporku zohrávala pomerne dôležitú úlohu. Tu sa výraznejšie prejavovali hudobné vplyvy Viedne, ktoré zaiste súviseli s návštevami kapely a jej účinkovaním vo sväto martinskom kostole počas korunovácii, pripadne počas iných mimoriadnych cirkevných slávnosti a politicko-spoločenských udalostí. Niektoré zaznamenané skladby dokonca určite vznikli pri príležitosti korunovácie, i keď nemuselo ísť práve tunajšiu korunováciu. V čase korunovácie Márie Terézie už bola operná prevádzka na cisárskom dvore organizovaná trochu ináč, preto roku 1741 hrala v drevenom divadle postavenom za múrmi mesta pred Rybárskou bránou (približne na dnešnom Hviezdoslavovom námestí) operná spoločnosť Pietra Mingottiho, a to opery Artaserse Johanna Adolpha Hasseho a Alessandro nel' Indie Baldassara Galuppiho, ktorých komorné diela uvádzame v programe. Cisárska dvorská kapela účinkovala v rôznych tunajších kostoloch počas všetkých bohoslužieb, na ktorých sa zúčastnil panovník, ale aj na báloch a iných spoločenských podujatiach. O tejto hudbe máme k dispozícii menej správ než o korunovačnej, ale zachovalo sa dokonca aj niekoľko skladieb, ktoré predviedla Cisárska dvorská kapela aj pri takýchto príležitostiach. V 18. storočí to boli skladby kapelníka Johanna Josepha Fuxa (Offertorium de Apostolis "Estote fortes," 1751), ktorý sa s kapelou zúčastnil uhorského snemu roku 1722 ako aj skladby vtedy populárneho vicekapelmajstra Antonia Caldaru.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !

 

 

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top