Detail info
Close

23 Musica Bratislavensis - Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657

23 Musica Bratislavensis - Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

23 Musica Bratislavensis

12. november 2023

Albrechtov dom, Kapitulská 1 o 18:00

Bratislava II

Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

 

Obsadenie:

Peter Zajíček a Michal Klas, husle

Ján Gréner, viola

Michaela Čibová, violončelo

Peter Guľas, spinet

 

program

Giovanni Battista Buonamente:

Varie Sonate Libr. 5, 1629           

Sinfonia prima, Gagliarde, Corrente                      

Sinfonia seconda, Gagliarde, Corrente   

*

Marco Uccelini:

Sonate, Arie et Correnti 1642

Sonata XVIII á 3 detta la Bonamenta                                    

Aria IV á 3 sopra la Ciaccona                                                  

Ária V á 3 sopra la Bergamasca                                             

Aria IX á 3 L’emenphrodita.                      

*

Samuel Capricornus:

Sonate, Arie et Correnti 1642

Sonata XVIII á 3 detta la Bonamenta                     

Aria IV á 3 sopra la Ciaccona

Ária V á 3 sopra la Bergamasca                

Aria IX á 3 L’emenphrodita.                      

*

Johann Rosenmüller:

Sonatae á 2.3.4. é 5. Stromenti da Arco & Altri, 1682     

Sonata Prima á 2                                                                       

Sonata Settimana á 4                                                

 

 

Podujatie finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia SPP a Bratislava Staré Mesto.

Vstupenky na www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom na mieste vystúpenia – pokiaľ nebude vypredané.

 

Bratislava patrila v 17. storočí k najvýznamnejším mestám s kvalitnou hudobnou produkciou v chrámoch. Na hudobné dianie v Bratislave v 17. storočí mali významný vplyv evanjelici, aj keď bohatú hudobnú aktivitu pestovali aj kapitulníci a františkáni. V hudobnom odkaze Samuela Capricorna, evanjelického kantora a učiteľa, má svoje miesto aj inštrumentálna hudba. Je však vo viacerých ohľadoch mimoriadne zaujímavá a umelecky hodnotná. Svedčia o tom aj dve sonáty pre tri melodické hlasy a basso continuo, ktoré boli vydané tlačou spolu s ďalšími štyrmi sonátami pár rokov po Capricornovej smrti, a to hneď dvakrát: v roku 1671 ich publikoval J. C. Bencard pod menom Samuela Capricorna v druhom zväzku zbierky Taffel-Lust-Music, no o rok neskôr sa objavili aj v rámci dvojzväzkovej antológie 24 sonát Prothimia suavissima sive duodena prima/secunda sonatarum selectissimarum, ktorú vydal neznámy vydavateľ. Sonáta in a a sonáta in F reprezentujú dve odlišné koncepcie tvorby tohto životaschopného hudobného druhu. Spomeňme stručne aj ďalších autorov hudby, ktorá bola pestovaná v Bratislave. Marco Uccellini bol husľovým virtuózom a pomerne významne sa podieľal na vývoji husľovej idiomatiky, ktorou sa inšpirovali nemecký majstri ako Schmelzer a Biber. Pracoval v Modene, rozvinul technické možnosti huslí do vysokých polôh. Prvá skladba je akousi poctou Giovannimu Battistovi Buonamentemu a poukazuje na jeho kontakty s františkánskym kolégiom v Assisi, kde v tom čase Buonamente pôsobil. Ciaccona a Bergamasca sú virtuózne variácie na obľúbené basové fundamenty 17. storočia. Giovanni Battista Buonamente bol františkánsky kňaz. Jeho hudobný štýl sa formoval pod vplyvom Rossiho a Monteverdiho. Stal sa cisárskym hudobníkom a skladateľom na dvore vo Viedni, kam priniesol virtuózny koncertantný štýl. Jeho diela sa vyznačujú typickou farebnou harmóniou, figuratívnosťou a vzrušujúcim rytmickým členením. Johann Rosenmüller svojou tvorbou originálne dopĺňa naše prešporské hudobné florilégium

 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top