Detail info
Close

23 Musica Bratislavensis - Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657

23 Musica Bratislavensis - Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

23 Musica Bratislavensis

12. november 2023

Albrechtov dom, Kapitulská 1 o 18:00

Bratislava II

Hudba zo zoznamu Samuela Capricorna 1657

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

 

Obsadenie:

Peter Zajíček a Michal Klas, husle

Ján Gréner, viola

Michaela Čibová, violončelo

Peter Guľas, spinet

 

program

Giovanni Battista Buonamente:

Varie Sonate Libr. 5, 1629           

Sinfonia prima, Gagliarde, Corrente                      

Sinfonia seconda, Gagliarde, Corrente   

*

Marco Uccelini:

Sonate, Arie et Correnti 1642

Sonata XVIII á 3 detta la Bonamenta                                    

Aria IV á 3 sopra la Ciaccona                                                  

Ária V á 3 sopra la Bergamasca                                             

Aria IX á 3 L’emenphrodita.                      

*

Samuel Capricornus:

Sonate, Arie et Correnti 1642

Sonata XVIII á 3 detta la Bonamenta                     

Aria IV á 3 sopra la Ciaccona

Ária V á 3 sopra la Bergamasca                

Aria IX á 3 L’emenphrodita.                      

*

Johann Rosenmüller:

Sonatae á 2.3.4. é 5. Stromenti da Arco & Altri, 1682     

Sonata Prima á 2                                                                       

Sonata Settimana á 4                                                

 

 

Podujatie finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia SPP a Bratislava Staré Mesto.

Vstupenky na www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom na mieste vystúpenia – pokiaľ nebude vypredané.

 

Bratislava patrila v 17. storočí k najvýznamnejším mestám s kvalitnou hudobnou produkciou v chrámoch. Na hudobné dianie v Bratislave v 17. storočí mali významný vplyv evanjelici, aj keď bohatú hudobnú aktivitu pestovali aj kapitulníci a františkáni. V hudobnom odkaze Samuela Capricorna, evanjelického kantora a učiteľa, má svoje miesto aj inštrumentálna hudba. Je však vo viacerých ohľadoch mimoriadne zaujímavá a umelecky hodnotná. Svedčia o tom aj dve sonáty pre tri melodické hlasy a basso continuo, ktoré boli vydané tlačou spolu s ďalšími štyrmi sonátami pár rokov po Capricornovej smrti, a to hneď dvakrát: v roku 1671 ich publikoval J. C. Bencard pod menom Samuela Capricorna v druhom zväzku zbierky Taffel-Lust-Music, no o rok neskôr sa objavili aj v rámci dvojzväzkovej antológie 24 sonát Prothimia suavissima sive duodena prima/secunda sonatarum selectissimarum, ktorú vydal neznámy vydavateľ. Sonáta in a a sonáta in F reprezentujú dve odlišné koncepcie tvorby tohto životaschopného hudobného druhu. Spomeňme stručne aj ďalších autorov hudby, ktorá bola pestovaná v Bratislave. Marco Uccellini bol husľovým virtuózom a pomerne významne sa podieľal na vývoji husľovej idiomatiky, ktorou sa inšpirovali nemecký majstri ako Schmelzer a Biber. Pracoval v Modene, rozvinul technické možnosti huslí do vysokých polôh. Prvá skladba je akousi poctou Giovannimu Battistovi Buonamentemu a poukazuje na jeho kontakty s františkánskym kolégiom v Assisi, kde v tom čase Buonamente pôsobil. Ciaccona a Bergamasca sú virtuózne variácie na obľúbené basové fundamenty 17. storočia. Giovanni Battista Buonamente bol františkánsky kňaz. Jeho hudobný štýl sa formoval pod vplyvom Rossiho a Monteverdiho. Stal sa cisárskym hudobníkom a skladateľom na dvore vo Viedni, kam priniesol virtuózny koncertantný štýl. Jeho diela sa vyznačujú typickou farebnou harmóniou, figuratívnosťou a vzrušujúcim rytmickým členením. Johann Rosenmüller svojou tvorbou originálne dopĺňa naše prešporské hudobné florilégium

 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top