Detail info
Close

ARS POETICA: PRAVDA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

ARS POETICA FESTIVAL
ARS POETICA: PRAVDA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dokumentárny portrét filmového režiséra a básnika Eduarda Grečnera. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať.

Využite možnosť výhodnej ponuky 6 vstupov na všetky filmy premietané v rámci festivalu za 9 Eur.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top