Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín

Dátum: 20. - 31. marca 2020
Miesto: Power Coaching, Mierová 56, Bratislava

Vstupenky

20.-31.
Mar
2020

KONIEC PREDAJA

Predaj bol ukončený.
Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín
20.3. - 31.3.2020

Popis podujatia

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/. OBSAH VÝCVIKU.
Výcvik je medzinárodne certifikovaný a akreditovaný v rozsahu 104 hodín, pričom 70% výcviku tvorí prax, 30% teória.

S poukazom na primárne praktické zameranie výcviku získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
Počas trvania výcviku sú účastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.

Obsahové témy:
História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING Anthony Robbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF - 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre business koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta.

Viac nájdete na našej webovej stránke: TU!

Výcvik v koučingu akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA: 3390/2019/106/1.
Absolventi výcviku v koučingu KOUČ 104 hod. automaticky získavajú trojnásobnú certifikáciu – od ICF, MŠVVaŠ SR a Power Coaching.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top