Detail info
Close

Beethoven

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Beethoven

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Štvrtok 16.02.2023 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus A

 

Piatok 17.02.2023 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus B

 

Beethoven

 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

JAMES JUDD dirigent / THOMAS LANG zbormajster / ĽUBICA VARGICOVÁ soprán / VERONIKA HAJNOVÁ mezzosoprán / ALEŠ BRISCEIN tenor / ONDREJ MRÁZ bas

 

Ludwig van Beethoven Missa solemnis D dur, op. 123

 

V maratóne hudobných dejín niekoľkokrát natrafíme na tituly - symboly. Jedným z nich je zaiste Missa solemnis Ludwiga van Beethovena. V Deviatej symfónii vzdal nemecký génius hold humanizmu na platforme svetskej hudby. Impozantná a pritom intenzívne poetická Missa solemnis prináša obdobné posolstvo v oblasti sakrálnej tvorby. Skladateľ chcel dielom osláviť zvolenie jeho priateľa arcivojvodu Rudolfa za olomouckého arcibiskupa. Dielo sa pre svoje interpretačné nároky a dĺžku trvania finálne udomácnilo viac v koncertných sálach než v liturgických obradoch. Charizmatický anglický dirigent James Judd, niekdajší šéfdirigent Slovenskej filharmónie, povedie ansámbel vokálnych sólistov, zbor i orchester. Odchovankyne bratislavského konzervatória a VŠMU Ľubica Vargicová a Veronika Hajnová sa predstavia po boku českého tenoristu Aleša Brisceina a slovenského kolegu Ondreja Mráza. Slovenský filharmonický zbor pripraví Thomas Lang, rakúsky zbormajster, ktorého pravidelné hosťovania prinášajú vždy znamenité výsledky.

 

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu na predajných miestach siete Ticketportal


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Odporúčané

Top