Detail info
Close

CASSIE MARTIN & LUIS ALEJANDRO GARCÍA

47.Gitarový festival J.K.Mertza / Guitar Festival
CASSIE MARTIN & LUIS ALEJANDRO GARCÍA

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 

 

 (English description below)

 

Účinkujúci:

CASSIE MARTIN - Francúzsko & LUIS ALEJANDRO GARCÍA - Španielsko

 

Mladí hráči, ktorých umelecký talent a nevídané schopnosti potvrdzujú ocenenia na medzinárodných súťažiach každoročne obohacujú program gitarového festivalu. Mladá francúzska gitaristka Cassie Martin prevedie poslucháčov svojim virtuóznym repertoárom od Purcella po Dyensa, pričom jej očarujúci umelecký prejav je prísľubom jedinečného zážitku. Luis Alejandro García, laureát súťaže Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu v Portugalsku sa predstaví v programe velikánov gitarovej literatúry Costeho, Tansmana a Ponceho. Je potešujúce, že obaja mladí interpreti zaradili do svojich programov aj Mertzove adaptácie Schubertovych piesní.

 

Program:

Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Napoleon Coste, Joseph Caspar Mertz / Franz Schubert, Manuel Maria Ponce, Alexander Tansman, Roland Dyens

 

VSTUPENKY:

 

Základné vstupné: 10€

Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov: 6€ / ZŤP 1€

 

TYP ZĽAVY SA VYBERÁ AŽ PO VLOŽENÍ VSTUPENIEK DO KOŠÍKA!

 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu. Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

 

Viac informácií nájdete na našej webstránke https://www.jkmertz.com/

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

***

 

Performers:

CASSIE MARTIN - France & LUIS ALEJANDRO GARCÍA - Spain

 

Young players, whose artistic talent and unprecedented skills are confirmed by awards at international competitions, enrich the programme of the guitar festival every year. The young French guitarist Cassie Martin will guide the audience through her virtuoso repertoire from Purcell to Dyens, with her enchanting artistic expression promising a unique experience. Luis Alejandro García, laureate of the Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu in Portugal, will be featured in a program of guitar greats Coste, Tansman and Ponce.

 

Programme:

Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Napoleon Coste, Joseph Caspar Mertz / Franz Schubert, Manuel Maria Ponce, Alexander Tansman, Roland Dyens

 

TICKETS:

 

Basic admission: 10€

Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 6€, disabled 1€

 

THE TYPE OF DISCOUNT IS SELECTED AFTER THE TICKETS ARE PLACED IN THE BASKET!

 

Tickets are available for pre-sale in the form of a "hometicket" only. Pre-sale ends 1 day before the concert. Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

 

For more information please visit our website https://www.jkmertz.com/

 

Change of programme and performers reserved!


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top