Concertino

Konvergencie 2019
Concertino

Dátum: 14. februára. 2019
Miesto: Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
14
Feb 2019
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané

Popis podujatia

CONCERTINO 

Fascinujúci a (nielen) v slovenskom kontexte výnimočný pohľad na mikrokozmos Stravinského komornej hudby od ruského obdobia po neskoré diela inšpirované dodekafóniou. Skladby pre sláčikové kvarteto, Tri piesne na texty Williama Shakespeara i slovenská premiéra Štyroch ruských piesní v interpretácii Evy Šuškovej, tridsať sekúnd hudby venovaných Picassovi a ako záver Stravinského pocta Bachovi vo virtuóznej skladbe Concerto „Dumbarton Oaks“. Vďaka spolupráci popredných slovenských hudobníkov a zahraničných hostí bude toto stretnutie so Stravinským sviatkom komornej hudby.

Igor Stravinskij (1882 – 1971)

Pour Picasso pre sólový klarinet

Tri skladby pre sláčikové kvarteto / Three Pieces for String Quartet
Štyri piesne / Four Songs
Tri piesne na texty Williama Shakespeara / Three Songs from William Shakespeare
Elégia pre sólovú violu / Elegy
Double Canon pre sláčikové kvarteto
(Raoul Dufy in memoriam)
Concertino pre sláčikové kvarteto
Concerto „Dumbarton Oaks“

Eva Šušková – spev / soprano
Irmgard Messin – flauta / flute
Branislav Dugovič – klarinet /clarinet
Peter Kajan – fagot / bassoon
Viliam Vojčík, Peter Kizňanský – lesné rohy / French horns
Igor Karško, Peter Biely, Ivana Kovalčíková – husle / violin
Juan Miguel Hernandéz, Martin Ruman, Peter Vrbinčík – viola / viola
Jozef Lupták, Andrej Gál – violončelá / cello
Juraj Griglák, Robert Ragan – kontrabas / double bass
Mária Kmeťková – harfa / harp, Ondrej Veselý – gitara / guitar


Komorný koncert v rámci februárového vydania Festivalu Konvergencie.
Viac informácií na www.konvergencie.sk a na www.facebook.com/konvergencie/

EN

A fascinating and (not only) in the Slovak context exceptional view of the microcosm of Stravinsky’s chamber music, from the Russian period to the later works inspired by dodecaphony. Compositions for string quartet, Three Songs to Texts by William Shakespeare, and the Slovak premiere of Four Russiasn Songs performed by Eva Šušková; thirty seconds of music devoted to Picasso; and in conclusion Strasvinsky’s homage to Bach in the virtuoso piece Dumbarton Oaks Concerto. Thanks to the collaboration of leading Slovak musicians and foreign guests, this meeting with Stravinsky will be a feast of chamber music.

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programme is subject to change.

 

DE

 

Der faszinierende und (nicht nur) im slowakischen Kontext außergewöhnliche Blick auf den Mikrokosmos von Strawinskys Kammermusik von der russischen Periode bis hin zu den von der Dodekaphonie inspirierten Spätwerken. Kompositionen für Streichquartett, Drei Lieder von William Shakespeare sowie die slowakische Premiere von Vier russischen Liedern interpretiert von Eva Šušková, dreißig Sekunden Picasso gewidmeter Musik und zum Schluss Strawinskys Hommage an Bach im virtuosen Stück Concerto „Dumbarton Oaks“. Dank der Zusammenarbeit von slowakischen Spitzenmusikern mit ausländischen Gästen wird dieses Treffen mit Strawinsky zu einem Fest der Kammermusik.

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programmänderungen vorbehalten.

Na mape

Top