Detail info
Close

DIE LIEBE / Quasars Ensemble

DIE LIEBE / Quasars Ensemble

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

13. hlava (kapitola) listu (tzv. Hymnus na lásku) patrí k najcitovanejším častiam Biblie a dočkala sa aj viacerých hudobných spracovaní. Jedno z najzaujímavejších ponúka malá komorná kantáta Die Liebe, op. 14, z pera poľského skladateľa Józefa Kofflera, ktorá je považovaná za prvú dodekafonickú kompozíciu poľskej hudby. Samotný Koffler bol významnou progresívnou umeleckou osobnosťou, pedagogicky pôsobiacou na Ľvovskom konzervatóriu. V roku 1941 však jeho rodinu zatklo gestapo a transportovalo ju do koncentračného tábora Wieliczka, kde skladateľ predčasne tragicky zomiera. 

V dnešných pohnutých časoch jeho vokálno-inštrumentálna minidráma predstavuje zaujímavú dejinnú paralelu o absencii lásky ako nevyhnutného predpokladu na vznik vojenského konfliktu a zároveň odhaľuje počiatky avantgardného smerovania poľskej hudby, ktoré vyvrcholilo v 60. rokoch vznikom tzv. Poľskej školy.

Dielo s názvom Unterirdisch od prvej dámy slovenskej experimentálnej scény Viery Janárčekovej, od roku 1968 pôsobiacej v Nemecku, siaha po najhlbších imaginárnych zvukových zdrojoch huslí a klavíra, vytvárajúcich prirodzený protipól k žiarivým objektom dvojhviezdy Albireo pre klavírne duo, ktorých autorom je mladý rakúsky skladateľ Daniel Oliver Moser. Tento magický dialóg dvoch duet kontrapunktuje s dvomi kontrastne poňatými sólovými husľovými dielami Toshia Hosokawu - jeho lyrickou Elégiou, ktorej zasa sekunduje energicky poňatý vtáčí spev s názvom Winter Bird.

Program:

Toshio Hosokawa - Elegy pre sólové husle
Daniel Oliver Moser – Albireo pre dva klvíry
Viera Janárčeková - Unterirdisch pre husle a klavír
Toshio Hosokawa - Winter Bird pre sólové husle
Józef Koffler – Die Liebe, Kantáta pre spev, klarinet, violu, violončelo, Op. 14 

 

Účinkujúci:

Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent, klavír
Eva Šušková, spev

Viac info: www.quasarsensemble.com
Organizátor podujatia: OZ QUASARS
Partner podujatia: Rozhlas a televízia Slovenska

----

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie mesta Bratislava, Hudobného fondu a SOZA.

Cena vstupenky:  

12 €  / dospelí 
6 € / študenti, dôchodcovia, ŤZP 

Predaj na mieste 1 hod. pred koncertom

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 50% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top