Dni starej hudby 2021

Dni starej hudby 2021

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

SOBOTA  19. máj • 20.30 • Kostol Zvestovania Pána - Františkánsky kostol

BEETHOVEN 250

BOHEMIA – ČESKÝ RANÝ ROMANTIZMUS VO VOKÁLNEJ TVORBE

CAPPELLA MARIANA

 

Cena: 15 eur,

          10 eur - seniori, študenti, ZŤP

  

Bohemia – český raný romantizmus vo vokálnej hudbe

Joseph Wolfram, Robert Führer,Johann Wenzel Kalliwoda, Václav Jan Tomášek

 

Známy český súbor Cappella Mariana sa na festivale Dni starej hudby 2021 predstaví s programom so zriedkavo uvádzanou sakrálnou hudbou českého raného romantizmu. Ťažiskom programu bude Rekviem Josepha Wolframa (1789 – 1839), žiaka Leopolda Koželuha a Josepha Dechslera, ktorý si dokázal vybudovať medzinárodné skladateľské renomé popri právnickej praxi a pôsobení v úrade starostu známeho kúpeľného mesta Teplice a českého skladateľa a organistu Roberta Führera (1807 – 1861), od ktorého zaznie výber z cyklu šiestich prelúdií pre organ Cypressenlaub.  

 

 

CAPPELLA MARIANA

Alena Hellerová – soprán, Kamila Mazalová – alt, Vojtěch Semerád – tenor, Tomáš Šelc – barytón, Tomáš Spurný – kladivkový klavír, organ

 

Program

 

Joseph Wolfram (1789 – 1839)

Requiem, Dies irae
Robert Führer (1807 – 1861)

Cypressenlaub č. 4 (Tempo moderato)
Joseph Wolfram

Rex tremendae
Robert Führer

Cypressenlaub č. 6 (Andante)
Joseph Wolfram

Recordare
Robert Führer

Cypressenlaubč. 2 (Poco Adagio)
Joseph Wolfram

Domine Jesu Christe
Robert Führer

Cypressenlaub č. 1 (Andante)
Joseph Wolfram

Sanctus, Benedictus
Robert Führer

Cypressenlaub č. 3 (Adagio maestoso)
Joseph Wolfram

Agnus Dei, Requiem

Johann Wenzel Kalliwoda (1801 -1866)

Lied ohne Worte

Václav Jan Tomášek (1774 – 1850)

Das Gebet des Herrn (Modlitba Páně) op. 76

 

 

NEDEĽA  20. jún • 19.30 • Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol

MEDZI NEBOM A ZEMOU – HUDBA Z  VIEDENSKÉHO DVORA 17. A 18. STOROČIA

PANDOLFIS CONSORT

Obdobie baroka prinieslo do hudby nové impulzy. V Taliansku sa koncom 16. storočia objavuje opera ako nový žáner a veľmi skoro sa udomácňuje vo Viedni (1626). Viedeň bola jedným z kultúrnych centier Európy. Už v období neskorého baroka tu pôsobili významní skladatelia a hudobní teoretici ako Johann Joseph Fux, Antonio Caldara and Giovanni Battista Bononcini a i. Dielo Il Nascimento dell´ Aurora Tomasa Albinoniho má prepojenia na viedenský dvor. Dielo bolo skomponované pri príležitosti narodenín Alžbety Kristíny von Braunschweig-Wolfenbüttel, manželky neskoršieho cisára Karola VI.

Pandolfis Consort bol založený v roku 2004. Zakladateľkou je Elzbieta Sajka-Bachler, violistka a absolventka Hudobnej akadémie v Krakove. Cieľom telesa je priniesť širšej verejnosti málo hrané diela slávnych skladateľov.

Cena: 15 eur,

          10 eur - seniori, študenti, ZŤP

 

NEDEĽA  26. jún • 18.00 Záhrada Domu Albrechtovcov/ 18.30 Moyzesova sieň (v prípade dažďa)

 

BEETHOVEN 250

Ludwig van Beethoven

Schöllnast consort

Cena: 15 eur,

          10 eur - seniori, študenti, ZŤP

  

SCHÖLLNAST CONSORT

Róbert Šebesta – klarinet

Juraj Ofúkaný – invenčný roh

Katherine Mandl – fagot

Fritz Kircher – husle

Martin Ruman – viola

Lucia Krommer – violončelo

Ján Prievozník – kontrabas

 

 

Beethovenovo Septeto op. 20 pre klarinet, invenčný roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas vznikalo v rokoch 1799 až 1800. Skladba, dedikovaná cisárovnej Márii Terézii, patrila vo svojej dobe k najpopulárnejším dielam skladateľa a existuje v rôznych úpravách. Samotný Beethoven vytvoril verziu pre klavírne trio s klarinetom. Festival Dni starej hudby si vlaňajšie 250. výročie skladateľovho narodenia, kedy sa festival nemohol uskutočniť, dodatočne pripomenie uvedením Septeta op. 20 na dobových nástrojoch. Uvedie ho medzinárodné zoskupenie Schöllnast Consort pod vedením Róberta Šebestu, ktoré sa svojím názvom hlási k významnému bratislavskému nástrojárovi Franzovi Schöllnastovi (1775 – 1844)

 

Program:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Septeto Es dur op. 20 pre klarinet, invenčný roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

 

Schöllnast Consort je formácia hráčov na dychových nástrojoch, pomenovaná po významnom výrobcovi, nástrojárovi Franzovi Schöllnastovi (1775 – 1844). Firma Schöllnast vyrábala dychové nástroje v Prešporku od roku 1807 do roku 1882. Viedli ju Franz Schöllnast a od

roku 1844 jeho syn Johann. Sídlila na Zámočníckej ulici blízko Michalskej brány. Franz Schöllnast bol členom Kirchenmusikvereinu a podľa dobovej tlače mal aj vlastný dychový orchester (Harmoniemusik). Franz Schöllnast bol sám vynikajúcim hráčom na flaute a klarinete a jeho syn Johann tiež skvelým interpretom v hre na hoboji. Schöllnast

Consort sa snaží rozvíjať hudobný odkaz tejto mimoriadne úspešnej nástrojárskej firmy, ktorá počas svojej existencie dodala stovky dychových nástrojov sólistom, milovníkom hudby aj vojenským kapelám nielen po celej rakúsko-uhorskej monarchii, ale aj do zahraničia. Nadväzujúc na umelecké aktivity Schöllnastovcov sa Schöllnast Consort zameriava na hru na historických dychových nástrojoch, uvádzanie opusov žánru dychovej hudby nazývanej Harmoniemusik, podporenou znalosťou štýlu a hudobnej estetiky príslušného repertoáru.

 

 

PONDELOK 5. júl • 19.00 • Zrkadlová sála, Primaciálny palác

 

BEETHOVEN 250

RÉVOLUTION!

QUATUOR 1781

„Kvarteto je kompozičný žáner, ktorého pôvabný dialóg pôsobí ako konverzácia priateľov o ich dojmoch, pocitoch, vzájomných vzťahoch; ich neraz rozdielne názory vytvárajú živú diskusiu, do ktorej každý vloží svoj spôsob vyjadrovania“, píše sa v učebnici hry na husliach z pera profesorov parížskeho konzervatória. Vystihuje to ducha Francúzskej revolúcie. Koncom 18. storočia je vlna tvorby sláčikových kvartet vo Francúzsku obrovská. Nie menej než 20


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Dni starej hudby 2021
picture Dni starej hudby 2021
picture Dni starej hudby 2021
Top