Detail info
Close

EL PARNASSO

46. Gitarový festival J. K. Mertza
EL PARNASSO

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

La música de Estevan Daça (Valladolid, 1576)

Perrine Devillers - soprán / soprano; Francúzsko / France
Ariel Abramovich - vihuela / vihuela de mano; Argentína / Argentina

(English description below)

Vihuela, trochu záhadný nástroj z Pyrenejského polostrova, ktorý v Španielsku a Portugalsku nahradil lutnu, bola prostriedkom na realizáciu vrcholného inštrumentálneho umenia tejto oblasti v 16. storočí. Dvorné umenie v duchu Castiglioneho, so špecifickosťou, ktorú nenájdeme nikde inde, vrcholí v roku 1576 v dielach Estevana Daçu. Tento projekt zaviedol interpretov Perrine Devillers a Ariela Abramovicha na mnohé renomované európske podujatia ako Festival Floremus vo Florencii, Festival de Música Antigua de Sevilla, a napokon aj do Bratislavy, kde zaznie v prekrásnej akustike Koncertnej siene Klarisiek.

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 46. ročník ponúka v Bratislave od 26. júna do 1. júla širokú paletu gitarových koncertov. Hostia zo 7 krajín sveta uvedú svoje jedinečné a pestré programy v Záhrade Domu Albrechtovcov, Koncertnej sieni Klarisky a Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2022.

VSTUPENKY:

Základné vstupné: 12€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 10€ (koncerty 27. – 30. 6.)
Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 6€ (koncerty 27. – 30. 6.), ZŤP 1€
PERMANENTKA na celý festival: 54€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 34€

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania..

Viac informácií nájdete na našej webstránke 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

***
Vihuela, a somewhat mysterious instrument coming from the Iberian Peninsula, which replaced the lute in Spain and Portugal, served as a means for presentation of a supreme instrumental art in this region in the 16th century. The court art in the spirit of Castiglione, with a peculiarity not found anywhere else, culminated in 1576 in the works by Estevan Daça. This project has led the performers Perrine Devillers and Ariel Abramovich to numerous renowned European events such as Festival Floremus in Florence, Festival de Música Antigua de Sevilla, and finally also to Bratislava, where it will sound in the enchanting acoustics of the Klarisky Concert Hall.

Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 46th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava from 26 June to 1 July. Guests from 7 countries from all over the world will present their unique and varied programmes in the Garden of the Albrecht House, the Klarisky Concert Hall and the Hall of Mirrors of the Primate's Palace. The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2022.

TICKETS:

Basic admission: 12€ (concerts 26 June and 1 July) / 10€ (concerts 27 - 30 June)
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), seniors over 65 8€ (concerts 26 June and 1 July) / 6€ (concerts 27 - 30 June), disabled 1€
SEASON TICKETS for the whole festival: 54€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 34€

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal network in the form of a "hometicket". Presale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

For more information please visit our website 

Change of programme and performers reserved!


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top